พม. จัดประชุมระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์

พม. จัดประชุมระดับทวิภาค
 

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดับทวิภาคีเพื่อการทบทวนบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศจำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดเชียงราย
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้