ไทย - กัมพูชา ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว

ไทย - กัมพูชา ร่วมพัฒนาเ
 

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมจัดการความรู้สรุปผลโครงการชุมชนต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านตะโบกวิน ตำบลมาลัย อำเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุม เขตตรวจที่ 3 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของไทยและกัมพูชา
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2559
พิมพ์หน้านี้