พม. จัดประชุมหารือทวิภาคีฯ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18

พม. จัดประชุมหารือทวิภาค

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การต้อนรับ Mr.Soe Kyi (ซอ กี) อธิบดีกรมสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งฝ่ายเมียนมาและฝ่ายไทย ในโอกาสมาร่วมการประชุมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 18 (The 18th Thailand- Myanmar Case Management Meeting : CMM ) และการลงนามเอกสารภาคผนวก (The Annexes of SOP signing Ceremony) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2559
พิมพ์หน้านี้