คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC ไทย-มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน นี้

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวเ
 

นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ร่วมกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการคาราวานท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนสู่ AEC ไทย-มาเลเซีย ภายใต้กิจกรรม "คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC ไทย-มาเลเซีย” เส้นทางนราธิวาส-อำเภอสุไหงโก-ลก-รัฐกลันตัน-รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2559 ระยะเวลา 3วัน 2 คืน โดยไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย เยี่ยมชมมัสยิดคริสตัล มัสยิดจำลองตามันตามาดุลอิสลาม พิพิธภัณฑ์รัฐตรังกานู ศูนย์บาติก ร่วมทำกิจกรรมการเล่น 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้