จีน ตอบตกลงซื้อข้าว จีทูจี จากไทยล็อตแรก 1 แสนตัน

จีน ตอบตกลงซื้อข้าว จีทู
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ปริมาณ 1 ล้านตัน โดยมีเงื่อนไขที่จะตกลงราคาเป็นรายงวด งวดละประมาณ 1 แสนตันนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ตกลงราคาซื้อข้าวงวดแรกปริมาณ 1 แสนตัน เป็นชนิดข้าวขาว 5 เปอร์เซนต์ ฤดูกาลผลิตใหม่ ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ราคา 399 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้