ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว

ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือด้านก
 
 
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1) เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความชัดเจน และขยายการประสานงานและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
2) ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดการไหลของนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ การประสานงานและความร่วมมือข้ามเขตชายแดนในการอำนวยความสะดวกการเดินทางและการข้ามแดน


อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้