ลบ แก้ไข

บริษัทไทยพร้อมสู่AEC ในระดับปานกลาง

บริษัทไทยพร้อมสู่AEC ในร

ศ.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ผลการจัดทำดัชนีความพร้อมของบริษัทไทยในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 หรือ ASEAN Readiness Index ซึ่งเลือกศึกษา 3 อุตสาหกรรมหลักคือ ธนาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล และเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลัก


บริษัทไทยพร้อมสู่AEC ในระดับ“ปานกลาง”
ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 06:00:00 น.

ศ.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ผลการจัดทำดัชนีความพร้อมของบริษัทไทยในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 หรือ ASEAN Readiness Index ซึ่งเลือกศึกษา 3 อุตสาหกรรมหลักคือ ธนาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล และเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหลัก

ทั้งนี้พบว่ามีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เออีซีระดับปานกลาง แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีเพียง 1-2 บริษัท ที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างโดดเด่น เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในภาพรวมการเตรียมความพร้อมกระจุกตัวอยู่เพียง 5 ธนาคารอันดับต้นของไทย คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โดยธนาคารกรุงเทพมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะมีการขยายสาขาไปต่างประเทศมานานกว่าธนาคารอื่น มีสาขาในต่างประเทศกว่า 20 สาขา ทั้งสาขาเต็มรูปแบบและการเป็นพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่น ขณะที่ธนาคารกสิกรไทยมีความพร้อมรองลงมา ใช้รูปแบบการเป็นพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่นมากกว่า

ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) และบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู๊ดส์ มีความโดดเด่น เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทขยายกิจการและฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศในอาเซียนนานแล้ว รองลงมาคือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ และทิปโก้ ส่วนธุรกิจโรงพยาบาล ที่โดดเด่นด้านการตลาดคือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลวิภาวดีเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ryt9.com
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 2,986 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ลาวประกาศเปิดโรงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างเป็นทางการวันที่ 9 ธ.ค.นี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบปีที่ 40 การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าหงสาประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 3 หน่วย มีกำลังติดตั้งหน่วยละ 626...
  by dogTech
 • มีเดีย อีเลฟเว่น รายงานว่า เมียนมาร์และฟิลิปปินส์ ได้ตกลงอนุญาตให้ประชาชนฟิลิปปินส์เดินทางเข้าเมียนมาร์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว และใช้เพียงพาสปอร์ตในการผ่านแดน ซึ่งชาวฟิลิปปินส์สามารถอยู่ในเมียนมาร์ได้เป็นระยะเวลา 14...
  by Editor Bow
 • ทุนไทยขยายการลงทุนในอาเซียน นางจินตนา ชัยยวรรณาการ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการลงทุนในกรอบของอาเซียนว่า...
  by Editor Bow
 • ในด้านความร่วมมือกับมาเลเซียธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคาร Negaraของประเทศมาเลเซียหรือธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ