ลบ แก้ไข

มาเลเซียผ่อนคลายกฎเกณฑ์การค้ารถยนต์ให้ต่างชาติ

มาเลเซียผ่อนคลายกฎเกณฑ์ก

รัฐบาลมาเลเซียประกาศผ่อนคลายกฎเกณฑ์การค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยาน ยนต์ให้กับบริษัทต่างชาติที่ผลิตรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม (eco-friendly) โดยตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัดพลังงานในอาเซียน แข่งขันกับไทยและอินโดนีเซีย

มาเลเซียได้แก้ไขนโยบายยานยนต์แห่งชาติ (National Automotive Policy) โดยเปิดโอกาสให้บริษัทผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก และรถยนต์ระบบไฮบริดและระบบไฟฟ้า สามารถเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศได้ โดยรัฐบาลพร้อมลดภาษีนำเข้าและเตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนช่วยเหลือ

แผนการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในกลางพัฒนาประเทศให้กลายเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาค อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน มาเลเซียสามารถผลิตรถยนต์ส่งออกได้ราว 60,000 คันเท่านั้น ซึ่งนับว่าน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับไทยและอินโดนีเซียที่สามารถส่งออกรถยนต์ได้กว่าปีละ 1.25 ล้านคัน

อนึ่ง นักวิเคราะห์มองว่า การเคลื่อนไหวของมาเลเซียสะท้อนว่า รัฐบาลเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงของอุตสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซียที่ตก ต่ำมาตลอดสิบปีหลังสุด อันเนื่องมาจากนโยบายการกีดกันทางการค้า มุ่งสนับสนุนกิจการยานยนต์ภายในประเทศ จนทำให้ธุรกิจเหล่านั้นขาดการแข่งขันพัฒนาตัวเอง และไม่สามารถต่อสู้ในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก bloomberg.com และ prachachat.net

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,975 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean