ลบ แก้ไข

คาดสิงคโปร์ผลิตแรงงานฝีมือได้น้อยลง

คาดสิงคโปร์ผลิตแรงงานฝีม

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ในปี 2557 สิงคโปร์จะผลิตแรงงานฝีมือได้น้อยลง อันเป็นผลกระทบโดยตรงจากการออกนโยบายควบคุมจำนวนแรงงานต่างชาติ โดยประเมินในเบื้องต้นว่า จำนวนแรงงานฝีมือใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาทำงานในสิงคโปร์จะอยู่ที่ราว 14,000-16,000 คน ลดลงกว่าร้อยละ 25-35 จากปีที่ผ่านมา

พวกเขาเห็นตรงกันว่า สาเหตุสำคัญมาจาก นโยบายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับใหม่ ๆ ที่รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มประกาศใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว อันมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพของแรงงานสิงคโปร์ และลดการพึ่งพิงแรงงานจากต่างชาติ ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม รัฐบาลเตรียมบังคับใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ที่มีเนื้อความบังคับให้ธุรกิจในสิงคโปร์เลือกจ้างชาวสิงคโปร์ก่อนแรงงาน ต่างชาติ

อย่างไรก็ดี นักธุรกิจหลายคนยังเห็นตรงกันว่า ประเด็นเรื่องแรงงานยังไม่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการทำธุรกิจในสิงคโปร์ นายลีโอ ยิบ (Leo Yip) ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ให้ความเห็นว่า มาตรการต่าง ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทำธุรกิจในสิงคโปร์ และยังไม่เคยมีนักธุรกิจรายได้ออกมาชี้แจงว่า พวกเขาประสบปัญหาในการทำธุรกิจ ด้วยเหตุผลเรื่องจำนวนแรงงานที่น้อยลงเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก reuters.com

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 4,102 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ