ลบ แก้ไข

ปัจจุบันนักศึกษาลาวไปเรียนต่อในเวียดนามมากที่สุด

ปัจจุบันนักศึกษาลาวไปเรี

นักศึกษาลาวไปศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี การสำรวจอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุด ได้พบว่า เวียดนามเป็นปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ทั้งที่ไปเรียนด้วยทุนรัฐบาลเวียดนาม และด้วยทุนส่วนตัว รองลงมาเป็นประเทศจีน กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวว่า การบริหารจัดการเรื่องนี้มีความท้าทายมากขึ้น
       
       ผลการสำรวจโดยกรมกิจการนักศึกษา แม้ว่าจะยังได้ตัวเลขไม่ครบถ้วน แต่ก็แสดงให้เห็นว่าในปี 2556 มีนักศึกษาลาวศึกษาอยู่ในต่างประเทศ 3,010 คน เป็นหญิง 994 คน ใน 26 ประเทศ ในนั้นอยู่ในเวียดนาม 1,944 คน จีน 589 ไทย 231 ญี่ปุ่น 47 รองลงไปเป็นออสเตรเลีย
       
       การไปศึกษาต่อมีทั้งไปด้วยเงินทุนอันเป็นความตกลงระหว่างรัฐบาลต่อ รัฐบาล หรือรัฐบาลกับแขวง (จังหวัด) หรือโครงการขององค์การระหว่างประเทศกับสถาบันการศึกษา ทุนบริษัทเอกชนและทุนส่วนตัว
       
       “ในระยะหลังมีนักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยทุนของตัวเองเพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปศึกษาต่อในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน” สำนักข่าวสารปะเทดลาว อ้างคำกล่าวของ ศ.ดร.คำลือซา นวนสะหวัน อธิบดีกรมกิจกรนักศึกษา
       
       ตามรายงานฉบับเดียวกันนี้ ในปี 2555 นักศึกษาที่ไปเรียนในเวียดนามด้วยทุนส่วนตัวมีจำนวนเพียง 273 คน แต่เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 620 คน
       
       สำหรับปีการศึกษา 2557 รัฐบาลเวียดนามให้ทุนการศึกษาแก่ลาวทั้งหมด 907 ทุน เป็นทุนระยะยาว (เรียนจนถึงระดับปริญญาเอก) 614 ทุน และทุนระยะสั้น 293 ทุน แบ่งเป็น 3 แขนงคือ การป้องกันชาติและป้องกันความสงบ การเมืองการปกครอง และวิทยาศาสตร์เทคนิค
       
       ในระดับปริญญาตรี กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง จัดการสอบคัดเลือกเพื่อชิงทุนการศึกษาดังกล่าว โดยคัดเอานักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการกำหนดคุณสมบัติ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ส่วนระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ปฏิบัติตามการชี้นำของระดับบน และมีการสอบคัดเลือกอย่างเคร่งครัดเช่นกัน
       
       อย่างไรก็ตาม ทุนการศึกษาจากหลายประเทศ รวมทั้งญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หน่วยงานของประเทศเหล่านั้นดำเนินการจัดสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์เอง
       
       ปัญหาในขณะนี้ก็คือ การไปศึกษาต่อยังต่างแดนด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใด เฉพาะ และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หากเป็นประเทศที่ไม่มีสถานทูต หรือสถานกงสุลลาวติดต่อให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา ศ.ดร.คำลือซากล่าว.


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 5,973 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ