ลบ แก้ไข

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเตรียมเปิดให้บริการ ๖ สาขา

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแร

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมมือกลุ่มและองค์กรวิชาชีพแรงงาน ตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ เพื่อรับมาตรฐานใหม่สำหรับอาเซียน

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันได้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับ ๖ สาขา ได้แก่ กลุ่มไอซีที โลจิสติกส์ ก่อสร้าง ปิโตรเลียม สปา โรงแรมและท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน เสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานและเชิญชวนผู้ที่ทำงานอยู่ใน กลุ่มอาชีพดังกล่าวมาสอบมาตรฐานฝีมือของตัวเอง

ในเบื้องต้น จะดำเนินการตั้งศูนย์ทดสอบสำหรับกลุ่มวิชาชีพดังกล่าว ๑๕ แห่ง โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนองค์กรเอกชน เพื่อขอใช้สถานที่และบุคลากรมาร่วมดำเนินการศูนย์

“การเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้สถานที่และบุคลากร จะทำให้เขารับทราบมาตรฐานของเราไปด้วย และนำไปปรับปรุงส่วนงานของตนเองให้ดีขึ้น เช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษาจะทราบว่ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนั้น ๆ เป็นอย่างไร เพื่อจะได้นำไปพิจารณาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน “นายวีระชัยกล่าว

นายวีระชัยกล่าวว่า จะเริ่มทดสอบความพร้อมของศูนย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้ จากนั้นจะเปิดรับแรงงานเข้ามาทดสอบมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพตั้งแต่ช่วงกลางปี นี้เป็นต้นไป

ในปี ๒๕๕๖ สถาบันได้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเสร็จสิ้นไปแล้ว ๑๓ กลุ่ม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ เชฟอาหารไทย กลุ่มผู้ขับรถโดยสาร กลุ่มเครื่องจักรกล กลุ่มยานยนต์ โดยมาตรฐานของทุกกลุ่มเน้นการปรับปรุงเพื่อให้พร้อมรองรับการเปิดประชาคมอา เซียน ที่ทุกวิชาชีพควรจะต้องมีมาตรฐานสูงขึ้นเข้าสู่ยุคการเปิดเสรี
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก dlfeschool.in.th

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,380 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean