ลบ แก้ไข

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทยเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์?
จากลำดับด้านโครงสร้างพื้นฐานของเราที่มีรายงานไว้ใน The Global Competitiveness Report, World Economic Forum จะเห็นว่า คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของไทย อยู่ที่ลำดับ 49 เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านของเราคือมาเลเซีย อยู่ที่ลำดับ 29 และ สิงคโปร์ อยู่ที่ลำดับ 2 หากพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละสาขา ในปี 2555-2556 ประเทศไทยมีลำดับที่แย่ลงจากปี 2554-2555 ในทุกๆด้าน และ มีลำดับที่ต่ำกว่ามาเลเซียนทุกด้าน
ถนน
ไทยลำดับ 39 (ตกจาก 26) ขณะที่มาเลเซีย ลำดับ 27

รถไฟ
ไทยลำดับ 65 (ตกจาก 57) ขณะที่มาเลเซีย ลำดับ 17

ท่าเรือ
ไทยลำดับ 56 (ตกจาก 43) ขณะที่มาเลเซีย ลำดับ 21

สนามบิน
ไทยลำดับ 33 (ตกจาก 28) ขณะที่มาเลเซีย ลำดับ 24

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสะท้อนถึงต้นทุนในการขนส่งของแต่ละประเทศ ไม่ใช่ความลับ คนไทยทุกคนเห็น นักลงทุนทั่วโลกเห็น ถ้าเราปล่อยให้สภาพเป็นอย่างนี้ต่อไป อนาคตเราคงแข่งขันกับประเทศอื่นๆลำบากขึ้น และ ต้นทุนด้านการขนส่งของไทยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เพจชั ชชาติ สิทธิพันธุ์
 

Editor Bow
ชม 6,209 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ