ลบ แก้ไข

กัมพูชาเผยแผนพัฒนาการค้าครั้งที่ 3

กัมพูชาเผยแผนพัฒนาการค้า


นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ได้ร่วมแถลงยุทธศาสตร์พัฒนาพาณิชยกรรมของกัมพูชา ปี 2557 ถึง 2561
      ซึ่งถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแสวงหาความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและเพิ่มความมั่นคงทางด้านการค้าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการค้าของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้รุดหน้า พัฒนาการส่งออกให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้กัมพูชาได้รับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และการค้ามากที่สุด ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่แตกต่างจากแผนเดิม นั่นคือมุ่งดำเนินวิธีการต่างๆ ให้ประเทศกัมพูชาได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนให้และเตรียมพร้อมรองรับมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  krobkruakao.com
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,598 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ