ลบ แก้ไข

ลาวสร้างเขื่อนไฟฟ้าส่งเสริมการพัฒนาภาคเหนือ

ลาวสร้างเขื่อนไฟฟ้าส่งเส

ลาวได้เริ่มก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้ายอดอู ขนาด 450 กิโลวัตต์ โดยมีเป้าหมายที่จะกระจายการพัฒนาในแขวงผ่งสาลี ที่ติดพรมแดนจีน และเวียดนาม ซึ่งมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์

การเยือนแขวงผ่งสาลี นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแขวง โดยระบุว่า ความได้เปรียบนี้จะช่วยให้การค้าการลงทุนระหว่างแขวงกับประเทศจีน และเวียดนามสะดวกสบายยิ่งขึ้น
       
       รัฐบาลญี่ปุ่น ได้จัดสรรความช่วยเหลือเป็นมูลค่า 17 ล้านดอลลาร์ให้แก่ลาว เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ โดยพิธีลงนามข้อตกลงกู้ยืมระหว่างรัฐบาลลาว และญี่ปุ่น มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.2556
       
       บริษัท TESPESO และบริษัท HASAMA ของญี่ปุ่น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาโครงการและผู้รับเหมาโครงการตามลำดับ และนอกจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว ยังรวมถึงการก่อสร้างโครงข่ายส่งกระแสไฟฟ้าที่คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 16 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ
       
       ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานทดแทน ระบุว่า โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ชาวลาว 658 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ใน อ.ยอดอู แขวงผ่งสาลี และการขยายพื้นที่การส่งกระแสไฟฟ้าในแขวงจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม พลังงานจะช่วยส่งเสริมการผลิต สร้างรายได้และลดความยากจน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
       
       ปัจจุบัน ครอบครัวชาวลาวในแขวงผ่งสาลี มีเพียง 43% ที่มีไฟฟ้าใช้ โดยรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า โครงการเขื่อนไฟฟ้าแห่งนี้จะช่วยให้แขวงประหยัดค่าไฟฟ้าจากต่างชาติถึง 270,000 ดอลลาร์ต่อปี.เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,870 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean