ลบ แก้ไข

ไทยจับมือญี่ปุ่นสร้างพันธมิตรบุกอุตสาหกรรมใหม่

ไทยจับมือญี่ปุ่นสร้างพัน


     นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการศูนย์อาเซียนญี่ปุ่น (เอเจซี) เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2557 (1 เม.ย. 2557-31 มี.ค. 2558) ว่า ปีนี้รัฐบาลญี่ปุ่น โดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรม (มิติ) จะให้เงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติมแก่เอเจซีประมาณ 43 ล้านบาท เพื่อให้นำไปใช้ในกิจกรรมของหน่วยงาน 
        ทั้งนี้ กิจกรรม 2 ด้านที่จะใช้เงินสนับสนุนดังกล่าว ได้แก่ การสร้างหุ้นส่วนพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการญี่ปุ่นและอาเซียน และการสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ และการสร้างฐานข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 
        นอกจากนี้ ยังได้หารือกับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์โตเกียว บอร์ดคาสติ้ง ซิสเต็มส์ (ทีบีเอส) เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็คท์ โดยจะผลิตหนังสั้นและจัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายอาหารไทยผ่านร้านอาหารที่ได้รับตราไทยซีเล็คท์ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคอาหารไทยของชาวญี่ปุ่น โดยจะเน้นผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ชายวัยกลางคนขึ้นไปที่รู้สึกว่าอาหารไทยเผ็ดและมีกลิ่นสมุนไพรมากจนเกินไป จะทำให้ผู้บริโภครับรู้ เข้าใจ และปรับทัศนคติและภาพลักษณ์อาหารไทยที่สามารถผสมผสานความหลากหลายหลากรสชาติ โดยใช้สื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมชาวญี่ปุ่นมากที่สุด


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  โพสต์ทูเดย
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,173 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ