ลบ แก้ไข

กัมพูชาขาดแคลนแรงงานฝีมือ-ทรัพยากรมนุษย์คุณภาพ

กัมพูชาขาดแคลนแรงงานฝีมื


     กัมพูชายังขาดแคลนแรงงานฝีมือและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมให้คำแนะนำว่าภาคธุรกิจจำเป็นต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการ และเตรียมพร้อมกับการแข่งขันทางเศรษฐกิจเมื่อภูมิภาครวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

รายงานการสำรวจที่ทำขึ้นจากการสัมภาษณ์กิจการ 355 แห่งทั่วกัมพูชา โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสมาพันธ์สมาคมนายจ้างและธุรกิจแห่งกัมพูชา (CAMFEBA) ระบุว่า การขาดแคลนแรงงานฝีมือและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญต่อเศรษฐกิจของกัมพูชา
       
       รายงานการสำรวจระบุว่า ในแง่ของทักษะนั้น กิจการของกัมพูชาเกินกว่าครึ่งพบรู้สึกว่าการศึกษาในระดับวิชาชีพของประเทศยังไม่ตรงต่อความต้องการของภาคธุรกิจ และแม้ว่าคุณภาพของผู้ให้การศึกษา และฝึกอบรมที่มีอยู่ในปัจจุบันจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอ
       
        รายงานยังให้ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงระบบการศึกษา เช่น การฝึกภาคปฏิบัติ การศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรรมเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบหลักสูตร พร้อมกับมาตรการที่จะปรับปรุงการเจรจา การร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักธุรกิจ สหภาพแรงงาน ผู้ให้การศึกษา และผู้กำหนดนโยบาย
       
       รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกัมพูชา กล่าวว่า 32% ของประชากรกัมพูชา มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และคนหนุ่มสาวประมาณ 300,000-400,000 คน เข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปี
       
       ผลการสำรวจดังกล่าวมีความสำคัญต่อกัมพูชาที่จะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนเพื่อให้ประเทศสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
       นายกรัฐมนตรีฮุนเซน กล่าวก่อนหน้านี้ว่า กัมพูชาจำเป็นต้องสร้างทุนมนุษย์ที่มีความสามารถและมีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันเมื่อภูมิภาครวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,397 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean