ลบ แก้ไข

กัมพูชาต่อต้านการละเมิดสิทธิสตรี

กัมพูชาต่อต้านการละเมิดส

      มีการจัดเวทีอบรมและประชาสัมพันธ์ต่อต้านการละเมิดสิทธิสตรีในจังหวัดพระสีหนุ ที่ว่าการจังหวัดพระสีหนุ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับสิทธิสตรีให้มีความเท่าเทียมในประเทศกัมพูชา ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนการดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 - 2561

โดยมาตรการดำเนินการเน้นการจัดอบรม และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศกัมพูชา ทั้งการจัดอบรมโดยตรงของกระทรวงและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการประสานงานขอความร่วมมือจากสื่อทุกประเภทในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และต่อต้านการละเมิดสิทธิสตรี และการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับสตรีในกัมพูชา เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

การที่สตรีในจังหวัดพระสีหนุได้รับสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกับเพศชาย จึงคาดว่าในอนาคตจังหวัดอื่นๆ จะดำเนินมาตรการ เพื่อให้สตรีได้รับสิทธิด้านต่างๆ รวมถึงด้านการเมือง ซึ่งเห็นได้จากการดำรงตำแหน่งที่สำคัญทางการเมืองของสตรีในปัจจุบันเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก krobkruakao.com
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 4,755 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ