ลบ แก้ไข

ต่างชาติมองไทยน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน – ข้อเสียคือการเมือง

ต่างชาติมองไทยน่าลงทุนที


   โพล ชี้ ต่างชาติมองไทยน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน ในปี 2556 นี้ เพราะมีทรัพยากรและนโยบายที่พร้อม แต่มีข้อเสีย คือ เสถียรภาพทางการเมืองและการทุจริตฉุดรั้งประเทศเอาไว้

นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านนโยบายสาธารณะเพื่อกิจการอาเซียน สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง โอกาสและจุดแข็งของประเทศไทยต่อบรรยากาศการลงทุนในอาเซียน ปี 2556 ตามสายตาของชาวต่างชาติ โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นชาวต่างชาติที่มีความเข้าใจในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนอย่างน้อย 5 ประเทศ โดยผลการสำรวจกล่าวโดยสรุปเป็นดังนี้

จากคำตอบของแบบสอบถาม นับ ได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ของอาเซียนที่ชาวต่างชาติมองเห็นโอกาสในการลงทุนปี 2556 เนื่องจากมีทรัพยากรที่พร้อมทั้งในด้านวัตถุดิบและกำลังคน มีนโยบายที่ดี เอื้อต่อการลงทุน แต่ข้อเสียของประเทศไทยที่สู้ประเทศอื่นในอาเซียนไม่ได้ คือ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและปัญหาการทุจริต

เมื่อประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ผลัดเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ๆ ทำให้นโยบายต่าง ๆ ที่วางไว้ไม่นิ่ง เป็นความเสี่ยงอย่างสูงตามสายตาของนักลงทุน ขณะที่ปัญหาการทุจริต หากประชาชนคนไทยไม่มีกำลังต้านมากพอ และปล่อยให้มีการทุจริตอย่างกว้างขวาง โอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ก็คงเป็นไปได้ยาก

สำหรับผลของแบบสำรวจฉบับเต็ม มีดังนี้

ประเทศที่เข้าถึงในวัตถุดิบการลงทุนได้ง่ายที่สุด

ประเทศไทย ร้อยละ 24.4
ประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 14.1
ประเทศพม่า ร้อยละ 10.2

ประเทศที่มีจำนวนแรงงานอย่างเพียงพอที่สุด

ประเทศไทย ร้อยละ 27
ประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 11.2
ประเทศพม่า ร้อยละ 11.0

ประเทศที่มีคุณภาพแรงงานดีที่สุด

ประเทศไทย ร้อยละ 25.2
ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 24.1
ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 10.5

ประเทศที่มีคุณภาพสาธารณูปโภคดีที่สุด

ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 37.7
ประเทศไทย ร้อยละ 20
ประเทศบรูไน ร้อยละ 11.8

ประเทศที่มีอาหารสะอาด ปลอดภัยที่สุด

ประเทศไทย ร้อยละ 30.5
ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 25.3
ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 11.2

ประเทศที่มีการส่งเสริมการลงทุนที่ดีและมีความน่าสนใจที่สุด

ประเทศไทย ร้อยละ 27.1
ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 21.6
ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 9.9

ประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 30.6
ประเทศไทย ร้อยละ 19.9
ประเทศบรูไน ร้อยละ 11.4

ประเทศที่มีโอกาสเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจที่สุด

ประเทศไทย ร้อยละ 23.3
ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 15.1
ประเทศเวียดนาม ร้อยละ 10.5

ประเทศที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีและน่าสนใจที่สุด

ประเทศไทย ร้อยละ 36.5
ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 17
ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 11.3

ประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองที่สุด

ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 27.3
ประเทศบรูไน ร้อยละ 18.4
ประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 11.6

ประเทศที่ประชาชนท้องถิ่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่สุด

ประเทศไทย ร้อยละ 33.4
ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 10.8
ประเทศลาว ร้อยละ 9.5


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก tlcthai.com
 

Editor Bow
ชม 3,545 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ