ลบ แก้ไข

5 สะพานใหม่รับ "เออีซี"

5 สะพานใหม่รับ เออีซี"

       นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว และมาเลเซีย เร่งรัดก่อสร้างโครงการสะพานและถนนใหม่ 5 แห่ง มูลค่าไม่ต่ํากว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างประเทศรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 2558 ประกอบด้วย
        1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเมยแห่งที่ 2 อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก(ไทย-เมียนมาร์) พร้อมโครงข่ายถนนใหม่ 17.3 กิโลเมตร พร้อมด่านใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวส่งผลให้ราคาที่ดินในเขตพื้นที่อําเภอแม่สอด ขยับสูงขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะที่ดินแนวเส้นทางที่จะเชื่อมข้ามระหว่างสะพานไทย-เมียนมาร์
         2.โครงการที่สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) ไทย-ลาว ใช้งบศึกษา 37 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างสํารวจออกแบบรายละเอียด สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กันยายน 2557 จุดที่ตั้งโครงการ ตามข้อเสนอของจังหวัดบึงกาฬ ทางฝั่งไทยจะอยู่บริเวณบ้านห้วยเชื่อมเหนือ ตําบลไคสี อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ บนทางหลวงหมายเลข 212 กิโลเมตรที่ 123+500 ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 13 กิโลเมตร ส่วนฝั่ง สปป.ลาว จะอยู่บริเวณบ้านกล้วย เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร รูปแบบโครงการเป็นสะพานขนาด 2 ช่องจราจรพร้อมทั้งอาคารด่านผ่านแดนและก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างสะพานกับถนนโครงข่ายบริเวณโครงการ
         โครงการที่ 3 เป็นการศึกษาโครงการสํารวจและออกแบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท พร้อมสะพานข้ามพรมแดน ที่คลองห้วยพรหมโหด(ไทย-กัมพูชา) และด่านบ้านหนองเอี่ยน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 20 กิโลเมตร วงเงินศึกษา 15.3 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 กันยายน 2557 ล่าสุดรอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
         4.โครงการการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกที่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่บ้านตะเหลียง หมู่ 8 ตําบลเกาะสะท้อน อําเภอตากใบ เชื่อมประเทศมาเลเซีย ที่อําเภอตุมปัส รัฐกลันตัน พร้อมถนนเชื่อมต่อ 11 กิโลเมตร ซึ่งศึกษาแล้วเสร็จป2555 ขณะนี้ อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด เพื่อยกระดับให้อําเภอตากใบเป็นประตูสู่การค้าชายแดน
         5.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อําเภอสุไหงโก-ลก-รันตูปันจัง ประเทศมาเลเซีย ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จปี 2551 ให้ก่อสร้างสะพานคู่ขนานที่เดิม โดยฝ่ายมาเลเซียแจ้งว่ารองบประมาณการออกแบบ
         นอกจากนี้ อธิบดีกรมทางหลวง ยังประเมินถึงทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรัศมีใกล้สะพานและถนนเชื่อมต่อใหม่ทั้ง 5 แห่งว่า ในอนาคตจะมีโรงงานขนาดย่อม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย โรงแรม ย่านพาณิชย์ ย่านการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นมากมายอย่างแน่นอน เมื่อมีความต้องการที่ดินสูงราคาก็ปรับสูงตามไปด้วย ที่สําคัญโครงการดังกล่าวช่วยให้การค้าขายระหว่างประเทศสะดวกขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ละปีสูงขึ้น จากเดิมจะใช้วิธีขนส่งสินค้าและการเดินทางทางเรือเท่านั้นส่วนการดําเนินโครงการก่อสร้างจะต้องเสนอรัฐบาลใหม่อนุมัติโครงการและเริ่มดําเนินการก่อสร้างในปี 2558 เป็นต้นไปเฉลี่ยก่อสร้าง 2-3 ปี น่าจะแล้วเสร็จเปิดเส้นทางได้ราวปี 2560
        ต่อเรื่องนี้นายปรีชา รุ่งสว่าง รักษาการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด กล่าวถึงความเคลื่อนไหวราคาที่ดินที่อําเภอแม่สอดว่า วันนี้ราคาวิ่งขึ้นยิ่งกว่าหุ้นเด่น หุ้นดังหุ้นน่าลงทุน เพราะตั้งกันตามใจชอบ โดยเฉพาะทําเลดีๆ ริมแนวถนนใหม่ที่จะไปต่อเชื่อมกับสะพานข้ามแม่น้ําเมยแห่งที่ 2บริเวณบ้านวังตะเคียน บ้านแม่ปะ ราคาขยับขึ้นหลายเท่าตัวเพราะมีการซื้อมากโดยเฉพาะคนในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็งกําไร เพื่อให้นักลงทุนพัฒนาเป็นโกดัง ศูนย์กระจายสินค้า จากเดิมราคาเพียง 4-5 หมื่นบาทต่อไร่ และขยับมาเป็น 4-5 แสนบาทต่อไร่ และขยับเป็นกว่า 1 ล้านบาทต่อไร่ หากสะพานถนนด่านใหม่มีการก่อสร้างจะทําให้ราคาที่ดินขยับสูงขึ้นอีก อย่างไรก็ดี พื้นที่ดังกล่าวอาจมีปัญหาเรื่องไม่มีเอกสารสิทธิ ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องพิจารณาและศึกษาด้วยความรอบคอบ
        ส่วนคอนโดมิเนียมโรงแรมรีสอร์ตขณะนี้กําลังก่อสร้างกันมาก แต่จะอยู่ในตัวเมืองแม่สอดโดยเฉพาะสะพานเก่า หรือสะพานข้ามแม่น้ําเมยแห่งที่ 1 ที่จะข้ามไปเมียวดี หรือถนนสายมุกดาหาร-แม่สอดวิ่งไปชนสะพานเก่า รอบถนนเส้นขนาดเช่าเมื่อปีที่ผ่านมา โฮมโปร เช่า 30 ไร่ 15 ปี ค่าเช่าเกือบ 200 ล้านบาท ส่วนการซื้อขายติดถนน ไร่ละ 60-70 ล้านบาท โดยเฉพาะถนนไปริมเมยซึ่งมีห้างค้าปลีก
อย่างบิ๊กซี เทสโก้โลตัส เกิดขึ้น
        อย่างไรก็ดี ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีนายทุนติดต่อโอนที่ดินกับสํานักงานที่ดินฯ บริเวณบ้านแม่กุ ซึ่งห่างจากตัวอําเภอแม่สอดไปทางทิศใต้โดยมีรอยต่อติดกับจังหวัดมุกดาหารแม้ทําเลจะไม่ติดถนน อยู่ห่างถนนใหญ่ แปลงที่ดินอยู่กลางทุ่งนา 22 ไร่ ตกไร่ละ 70-80 ล้านบาท โดยพัฒนาเป็นโรงงานทอผ้า นอกจากนี้บ้านจัดสรรท้องถิ่นแบรนด์ดังเจ้าถิ่นคือเทนพร็อพเพอร์ตี้ อย่างไรก็ดี หากเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นประเมินว่าราคาที่ดินจะขยับสูงกว่านี้ ความเคลื่อนไหวของราคาที่ดินไม่แตกต่างไปจากจังหวัดสระแก้ว โดยแหล่งข่าวจากสํานักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ กล่าวว่า มีการกว้านซื้อที่ดินของนายหน้าและนายทุนจํานวนมาก ส่งผลให้ล่าสุดราคาซื้อขายอยู่ที่ไร่ละ 7-8 ล้านบาท และแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อไร่ หากถนนสะพานและด่านใหม่ใกล้เสร็จ ทั้งนี้เมื่อเทียบจาก 4-5 ปีก่อนราคาซื้อขายอยู่ที่ ไร่ละ 4 หมื่นบาทเท่านั้นเพราะบริเวณดังกล่าวมีปัญหาน้ำท่วมทั้งตําบลบ้านหนองเอี่ยน
        เช่นเดียวกับแหล่งข่าวจากสํานักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ที่ย้ําชัดว่า ราคาที่ดินบริเวณรอยต่อช่วงที่จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน มีความคึกคักมากเนื่องจากใกล้เปิดเออีซี โดยเฉพาะบริเวณบ้านห้วยเซื่อมเหนือ ตําบลไคสี จังหวัดบึงกาฬ ใกล้ด่านใหม่บ้านห้วยเซื่อมเหนือที่จะมีสะพานใหม่เกิดขึ้น ราคาขยับขึ้น 2 เท่าตัว จากเดิม 5 - 6 แสนบาทต่อไร่ ล่าสุดขยับเป็นเกือบ 2 ล้านบาทต่อไร่ หากติดถนนสายหลักราคากว่า 2 ล้านบาทต่อไร่ โดยเฉพาะถนนสายหนองคายบึงกาฬ
         นายศรัญย์ วังสัตต บงกช ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สะพานใหม่ 2 แห่ง เชื่อมไทย-มาเลเซีย จะช่วยให้การค้าชายแดนสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นรองรับเออีซี โดยสะพานตากใบจะเน้นเป็นโลจิสติกส์ เพราะเป็นเมืองชายแดนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร โดยในย่านชุมชนตาบา ราคาอาจจะสูงอยู่ที่ 3 ล้านบาท แต่ขยับออกนอกชุมชน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นจุดก่อสร้างสะพาน ขณะที่สะพานโก-ลกจะเป็นลักษณะสะพานคู่ขนานกับสะพานเดิม เพื่อรองรับความแออัดซึ่งในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกราคาที่ดินและอาคารค่อนข้างแพง ตึกแถว หน้ากว้าง 4.50 เมตร ลึก 20 เมตร ราคา 7-20 ล้านบาท ราคาที่ดินกว่า 20 ล้านบาทต่อไร่ ในปัจจุบัน ซึ่งอําเภอสุไหงโก-ลกจะถูกกําหนดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและย่านการค้าการลงทุนซึ่งจะต่างจากอําเภอตากใบ
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ฐานเศรษฐกิจ
 

Editor Bow
ชม 4,890 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ