ลบ แก้ไข

การก่อตั้ง ประชาคมอาเซียนจุดเริ่มที่อยากให้ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก กำเนิด ASEAN community
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 6,336 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ