ลบ แก้ไข

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ อนาคตสิงคโปร์จะเป้นจุดศูนย์กลางมาตรฐานการศึกษา 
สิงคโปร์มองไปทั่วโลก ไม่ได้มองแค่ อีก2หรือ 3ปีเข้าสู่ อาเซียน

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ระบบการศึกษาในสิงคโปร์
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 8,209 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • มหาลัยอื่นๆ ในอาเซียน >>> เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน...
  by Editor Bow
 • การศึกษาของเวียดนาม ปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5 ลักษณะ คือ 1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5...
  by Editor Bow
 • นักศึกษาลาวไปศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี การสำรวจอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุด ได้พบว่า เวียดนามเป็นปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ทั้งที่ไปเรียนด้วยทุนรัฐบาลเวียดนาม และด้วยทุนส่วนตัว รองลงมาเป็นประเทศจีน...
  by Editor Bow
 • อบรม เรื่อง "เขียนโครงการอย่างไรให้ได้เงินสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ" ระยะเวลา 1 วัน 8 ชมเสาร์ที่ 20 กย 57 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม และผู้สนใจทำงานอิสระ จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ