ลบ แก้ไข

3 เสาหลักอาเซียน

3 เสาหลักอาเซียน


3 เสาหลักอาเซียน

การรวมตัวกันทำให้เราแข็งเกร่ง และทำประโยชน์มากกว่าประเทศเดียว แต่ก่อนจะไปถึงที่หมาย เราต้องผ่าน3 เสาหลักอาเซียน
 
- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC)
อาเซียนจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการร่วมมือป้องกันและจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะภัยข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจะจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค
 
อาเซียนกำลังเร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน เพื่อพัฒนาอาเซียน ซึ่งมีประชากรกว่า 567 ล้านคน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียวภายในปี 2558 ซึ่งจะทำให้อาเซียนน่าสนใจและมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
 
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
อาเซียนกำลังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายให้ประชาชนในภูมิภาค รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนี้
นอกจากนี้ อาเซียนยังได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดการกับปัญหาสังคมและภัยคุกคามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเกินกว่าที่จะควบคุม ดูแลได้เพียงลำพัง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาโรคระบาด เป็นต้น

มารู้จัก 3 เสาหลักอาเซียนกันค่ะ


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,ประเทศอาเซียน.com
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 168,357 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานของกัมพูชา เผยวันนี้ (24) ว่า เขื่อนไฟฟ้าขนาด 120 เมกะวัตต์ ใน จ.โพธิสัตว์ (Pursat) ทางภาคตะวันตกของประเทศ จะเริ่มผลิตไฟฟ้าในวันพฤหัสบดีนี้ (27) นายอิธ เพรียง...
  by Editor Bow
 • หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 14 เพียงเริ่มที่จะก้าว สมัครเข้ามาทำความรู้จักใกล้ชิดกับนวัตกรรมให้มากขึ้น เรียนสบายๆ ที่บ้าน โทรถามอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวหากไม่เข้าใจ...
  by dogTech
 • ฟิลิปปินส์ ได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในทำเนียบครูสอนภาษาอังกฤษราคาถูกที่สุดในโลก หลังจากบรรดานักศึกษาต่างชาติ พากันหลั่งไหลไปเรียนภาษาอังกฤษ หรือศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะมีหลายประเทศ...
  by Editor Bow
 • จากอาเซียน+6 เป็น +8 ได้แก่ 1) จีน 2) ญี่ปุ่น 3) เกาหลีใต้ 4) ออสเตรเลีย 5) นิวซีแลนด์ 6) อินเดีย 7)รัสเซีย 8)สหรัฐอมริกา อาเซียน +8 จะส่งผลดีต่อการส่งออก การเกษตร และอุตสาหกรรม สามารถตีตลาดเสรีทั่วโลก...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ