ลบ แก้ไข

เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำ


เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต่ำของสมาชิกเพื่อนบ้านอาเซียน
ประเทศสิงคโปร์ค่าแรงสูงที่สุด และประเทศพม่าค่าแรงต่ำสุด

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 30,222 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เดบรา แอล์มส์กรรมการบริหาร ศูนย์การค้าอาเซียนเปิดเผยว่า การจะเพิ่มบทบาทไทยในอาเซียนให้แข็งแกร่งต้องสนับสนุนการพัฒนาระบบซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ...
  by Editor
 • รัฐบาลเวียดนามปรับเงินหนังสือพิมพ์ของทางการเป็นจำนวน 40 ล้านด่ง (1,900 ดอลลาร์) จากบทความที่ระบุว่า ผู้นำคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ 4 คน อยู่ในกลุ่มเผด็จการที่อื้อฉาวที่สุด...
  by Editor Bow
 • ประชาคมอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร กฎบัตรอาเซียนเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน...
  by Editor Bow
 • จากการที่ในปี 2015 สมาชิกของอาเซียนจะจัดตั้งประชาคมอาเซียนและกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในด้านของการค้า ดังนั้น สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ กฎหมาย ระเบียบ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ