ลบ แก้ไข

ชื่อของประเทศอินโดนีเซีย อาเซียนนั้นสำคัญยังไง?

ชื่อของประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อประเทศอินโดนีเซีย สามารถแยกความหายตามศัพท์ได้ คำว่า Indos มาจากภาษากรีก แปลว่า อินเดียตะวันออก กับคำว่า nesos แปลว่าหมูเกาะ แต่ชาว ประเทศอินโดนีเซีย มักจะเรียกว่า ตะนะห์ แอร์ กีตะ แปลว่า แผนดินและผืนน้ำที่เป้นหมูกเกาะจำนวนมาก กินอาณาเขตทางทะเลกว้างไกล ก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นอินโดนีเซีย มีเกาะทั้งหมด17,508 เกาะ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อของประเทศอินโดนีเซียtravel.thaiza.com


 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก หนังสือ รู้รอบตอบได้ เรื่องอาเซียน บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 11,942 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ