ลบ แก้ไข

จริงมั้ย? ประเทศสิงคโปร์รวยที่สุดในอาเซียน

จริงมั้ย? ประเทศสิงคโปร์thaifly.com


                เพราะอะไรประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีขนาดเนื้อที่ของประเทศน้อยที่สุด กลับเป็นประเทศที่มีความเจริญ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากที่สุด
หากเฉลี่ยรายได้ของประชากร เป็นตัววัดหนึ่งความมั่งคั่งในแต่ละประเทศ รายได้ของประชากร ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 50,714 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยของประชากรที่สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนแล้ว
                แต่ความมั่งคั่งของประเทศสิงคโปร์ไม่ได้อยู่ที่รายได้ของประชากรเท่านั้น ยังวัดได้จากเศรษฐกิจของสิงคโปร์ด้วย
และประเทศสิงคโปร์ยังมีประชากรเพียงแค่ 5 ล้านคนซึ่งก็เกือบเป็นจำนวนประชากรที่น้อยที่สุดในอาเซียน เพียงแต่เป็นรองประเทศบรูไนเท่านั้น แต่ศักยภาพของสงคโปร์ที่เล็กทั้งพื้นที่และน้อยด้วยจำนวนคน กลับกลายเป็นแรงผลักดันที่สร้างสรรค์เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ ให้ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
               ปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ประสบความสำเร็จในการวางเป้าหมายให้ประเทศของตนเป็นศูนย์กลางการเงินและการลงทุนเป้นที่เรียบร้อยแล้ว จะยิ่งเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่งคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 

 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก หนังสือ รู้รอบตอบได้ เรื่องอาเซียน บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ,จอโลกเศรษฐกิจ สิงค์โปร 25550611_1
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 22,719 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ