ลบ แก้ไข

ประเทศฟิลิปปินส์ จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของโลก

ประเทศฟิลิปปินส์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ทันสมัยในอาเซียน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการศึกษาที่สำคัญในเอาเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก ประเทศฟิลิปปินส์มีหลักสูตรการศึกษาอันทันสมัยแบบเดียวกับสหรัสอเมริกา
     หลังจากที่สหรัฐฯ เข้าครอบครองฟิลิปปินส์ ก็ได้จัดระบบการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ฟิลิปปินส์ โดยมุ่งให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนภาคบังคับในชั้นประถมปีที่ 1-6 ส่วนปีที่7 ให้ยกเลิก พน้อมกันนี้ก็จัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติคือ มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ขึ้น ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกา ดำเนินการโดยเอกชนและมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์ประเทศฟิลิปปินส์ จะเป็นผ
www.mbanewsthailand.com
 

                                  การศึกษาในรูปแบบอเมริกานี้มีส่วนช่วยให้เกิดการตื่นตัวทางสังคมและเกิดปัญญาชนใน ประเทศฟิลิปปินส์ และฟิลิปปิน์ยังใช้รูปแบบการศึกษาแบบอเมริกาในสถานศึกษามาจนถึงปัจจุบันเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก หนังสือ รู้รอบตอบได้ เรื่องอาเซียน บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 18,029 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ