ลบ แก้ไข

กลไกการบริหารอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

การบริหารของอาเซียนที่จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว มีกลไกที่สำคัญอยู่หลายประการด้วยกัน
1.ประประชุมสุดยอดอาเซียน
2.การะประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
3.การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
4.การประชุมรัฐมนตรีเฉพาะด้านอื่นๆ
5.การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
6.คณะกรรมการประจำอาเซียน
7.สำนักเลขาธิการอาเซียน
8.สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 14,580 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean