ลบ แก้ไข

เครื่องหมายและตราแผ่นดินของประเทศสมาชิกอาเซียน
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 7,742 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นางสาวปาร์ค กึน-เฮ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวภายหลังสิ้นสุดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน-เกาหลี ใต้ (ASEAN-Korea Commemorative Summit) ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ว่า "แผนปฏิบัติงานอาเซียน- เกาหลีใต้ระหว่างปี 2554-2558...
  by Editor
 • อาเซียนและจีนจัดการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของภาคีทะเลจีนใต้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนโดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาวุโสอาเซียนและจีน(ACSOC) เข้าร่วมการประชุม อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism...
  by dogTech
 • จีนจะมีบทบาทมากที่สุดชาติหนึ่ง ในประเทศอาเซียน เพราะไม่มีชาติไหนเข้ามาอาศัยในประเทศอาเซียนได้มากเท่าจีน ทำให้จีน มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจมาก และคนจีนกำลลังสนใจจะเข้ามาลงทุนในด้านการเกษตร อาหาร เรียบเรียงโดย KERO...
  by Editor Bow
 • การค้าและการลงทุนที่เมืองผาอัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรียง (Kayin หรือ Karen) ประเทศเมียนมาร์นั้น จากตัวเลขการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างปี 2555 กับปี 2556 พบว่าประเทศไทยลงทุนในเมียนมาร์...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean