ลบ แก้ไข

เพลงชาติบรูไน อาเซียน

เพลงชาติบรูไน อาเซียน


 เพลงชาติบรูไน อักษรรูมี

Ya Allah lanjutkanlah Usia


Kebawah Duli Yang Maha Mulia

 
Adil berdaulat menaungi nusa


Memimpin rakyat kekal bahagia


Hidup sentosa Negara dan Sultan


Ilahi selamatkan Brunei Darussalam

 

เพลงชาติบรูไน คำแปลไทย

ขอพระอัลเลาะห์ทรงอวยพรแด่พระองค์


จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


จงทรงปกครองราชอาณาจักรโดยธรรมและความสง่างาม


และจงทรงนำปวงชนให้เป็นสุขอยู่ชั่วกาลนานเทอญ


ขอสันติภาพจงมีแด่ราชรัฐและองค์สุลต่าน


ขอพระผู้เป็นเจ้าของข้าได้ทรงพิทักษ์บรูไน นครแห่งสันติด้วยเถิด

 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก Hymne national du Brunei ,9ddn.com

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 23,644 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean