ลบ แก้ไข

เพลงชาติกัมพูชา อาเซียน

เพลงชาติกัมพูชา อาเซียน


เพลงชาติกัมพูชา

เพลงชาติ : เพลงนครราช (Nokoreach) แปลว่า “เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน”

เนื้อเพงชาติกัมพุชา

 

โซม ปวก เตฝดา

เรียกซา มฮา กสัต เยิง

ออย บาน รุง เรือง

ดอย เจ็ย ม็องก็อล เซเร็ย ซัวสเด็ย

เยิง ขญม เปรียะฮ์ ออง

โซม ซรก กรอม มลุป

เปรียะฮ์ บารอเม็ย

เน็ย เปรียะฮ์ นอรอบอเด็ย

ว็อง กสัตรา แดล ซาง

ปราสาต ถมอ

กรุป กรอง แดน ขแม็ย

โบะราน ทเกิง ทกานฯ

คำแปลเพลงชาติกัมพูชา

 

ขอพวกเทวดา

รักษามหากษัตริย์เรา

ให้ได้รุ่งเรือง

โดยชัยมงคลศรีสวัสดี

เหล่าข้าพระองค์

ขอพำนักใต้ร่ม

พระบารมี

ในพระนรบดี

วงศ์กษัตราซึ่งสร้าง

ปราสาทหิน

ครอบครองแดนเขมร

บุราณเลื่องลือ ฯ
 

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เพลงชาติกัมพูชา ( โนโกร์เรียช )

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 26,812 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ