ลบ แก้ไข

แหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจในประเทศไทย

การจัดอันดับการเดินทางท่องเที่ยวของ tripadviser ล่าสุด มีประเด็นน่าสนใจ คือ การจัดอันดับ Global Cities for Tourist Shopping เป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจำนวน 75,000 คน จาก 40 เมืองทั่วโลก ผลการสำรวจระบุว่า เมืองที่เป็น Best  for  Shopping อันดับ 1 คือ นิวยอร์ก อันดับ 2 คือ กรุงเทพมหานคร และอันดับ 3 คือ ดูไบ

การที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการโหวต ให้เป็นอันดับ 2 ของมหานครแห่งการช็อปปิ้ง ทำให้เกิดความอยากแบ่งปันข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการช็อปปิ้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาวิจัยไว้ มาดูกันว่า มีรายละเอียดอย่างไร

Shoppers : Who you are

เหล่าบรรดานักช็อปทั้งหลาย ถูกจำแนกแจกแจงได้เป็น 4 ประเภทคือ

1. นักช็อปทั่วไป หรือ General Shoppers หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมเยืยนเมืองต่างๆ และมีวัตถุประสงค์ในการจับจ่ายสินค้า หรือช็อปปิ้งสินค้าต่างๆ จากห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

2. นักช็อปเชิงวัฒนธรรม หรือ Cultural Shoppers หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวในสถานที่ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจับจ่ายสินค้า หรือช็อปปิ้งสินค้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศ เช่น ซื้อของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์

3. Run Shoppers เป็นนักช็อปที่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า เป็นการจับจ่ายแบบตั้งใจ ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์โดยตรง และคำนึงถึงคุณค่าการใช้งาน คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า

4. Fun Shoppers เป็นนักช็อปที่ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า แต่เป็นการช็อปที่เกิดจากแรงกระตุ้นของสภาพแวดล้อม บรรยากาศของแหล่งช็อปปิ้ง คำโฆษณา และการส่งเสริมการขาย

(นักช็อปประเภทที่ 1 และ 2 จำแนกโดย Taubman Centers และ U.S. Department of Commerce ส่วนประเภทที่ 3 และ 4 จำแนกโดย William Theobold จากหนังสือ Global Tourism)

เมื่อนำมาจัดจำแนกนักช็อปที่มาเมืองไทย พบว่า อันดับ 1 คือ Cultural Shoppers ร้อยละ 47 อันดับ 2 คือ General Shopper ร้อยละ 44 อันดับ 3 คือ Fun Shoppers ร้อยละ 18 อันดับสุดท้าย คือ Run Shoppers ร้อยละ 3

จากการสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวและช็อปปิ้งในเมืองไทย พบว่า ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวช็อปปิ้งในเมืองไทย มี 3 ประการ คือ

- ประเทศไทยเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีสินค้าราคาถูก

- ประเทศไทยมีสินค้าให้เลือกจำนวนมากและหลากหลาย

- สินค้าในไทยคุณภาพดี ประณีต สวยงาม ทำด้วยมือ

สิ่งที่โดดเด่นคือ การซื้อของฝากกลับบ้าน นักท่องเที่ยวจะได้ของฝากที่มีความสวยงาม ประณีต มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะ สินค้าหัตถกรรม

การช็อปปิ้งในประเทศไทยเกิดขึ้นทั้งในศูนย์การค้า และนอกศูนย์การค้า นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป นิยมช็อปนอกศูนย์การค้ามากกว่าใน ศูนย์การค้า ในขณะที่นักท่องเที่ยวเอเชีย ช็อปนอกศูนย์การค้า มากกว่าในศูนย์การค้า

แหล่งช็อปปิ้งในเมืองไทย สามารถรวบรวมและจัดหมวดหมู่ ดังนี้

แหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจใ


1. แหล่งช็อปปิ้งใจกลางเมือง เช่น ย่านสยามสแควร์ ย่านประตูน้ำ

2. ร้านค้าในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเช่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยว

3. ห้างสรรพสินค้า หรือ ศูนย์การค้า เช่น สยามพารากอน สยามดิฟคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์

4. ซูเปอร์มาร์เก็ต /ไฮเปอร์มาร์เก็ต / ดิสเคาท์สโตร์ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี

5. แหล่งขายสินค้าจากโรงงาน (factory outlet)

6. แหล่งช็อปปิ้งชายแดน

7. ถนนคนเดิน / ตลาดนัด / แหล่งช็อปปิ้งยามราตรี

แหล่งช็อปปิ้งในศูนย์การค้าที่ชาวต่างชาตินิยมอันดับ 1 คือ มาบุญครอง รองลงมาคือ แพลทตินัม สยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์         ส่วนแหล่งช็อปปิ้งนอกห้างที่นิยมอันดับ 1 คือ ตลาดนัดสวนจตุจักร รองลงมาคือ ประตูน้ำ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งชายและหญิง นิยมซื้อสินค้าหลากหลายประเภท เรียงตามลำดับนิยมได้ดังนี้

อันดับ 1 สินค้าประเภทเสื้อผ้าได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความหลากหลายและมีแหล่งจับจ่ายจำนวนมาก ที่สำคัญเสื้อผ้ามีการตัดเย็บประณีต สวยงาม ราคาไม่แพง และที่มีชื่อเสียงมาช้านาน คือ การตัดสูทในเมืองไทย

อันดับ 2 สินค้าประเภทเครื่องหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด มีราคาไม่แพง มีดีไซน์ ให้เลือกจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียให้ความนิยมมาก

อันดับ 3 สินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน พบว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากยุโรป โดยเฉพาะกลุ่มชาวยุโรปที่มาเที่ยวเมืองไทยหลายครั้งแล้ว

อันดับ 4 สินค้าประเภทของที่ระลึก ส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยครั้งแรก และเป็นของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ไทย เช่น ผ้าไหม หัตถกรรม ไม้แกะสลัก

อันดับที่ 5 สินค้าประเภทจิวเวอรี่ เพชร พลอย เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอเมริกาและโอเชียเนีย

อันดับ 6 สินค้าประเภทเครื่องประดับ/เครื่องสำอาง เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียเพศหญิง

อันดับ 7 สินค้าอื่นๆ จากการสำรวจพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยหลายครั้ง นิยมซื้ออาหารไทย เครื่องปรุงรสไทย ขนม ดอกกล้วยไม้ ผลไม้ไทย

ส่วนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป โอเชียเนียที่เดินทางมาเมืองไทยครั้งแรก นิยมซื้อ โน้ตบุ๊ก เครื่องเล่นดีวีดี โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

จากการสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวเพศหญิงมีการจับจ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวเพศชาย โดยเพศหญิงมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 70,269 บาท ในขณะที่เพศชายมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 66,505 บาท

Shoppers : How you feel?

นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีความพึงพอใจในการช็อปปิ้งที่ประเทศไทย และที่สำคัญมีความพึงพอใจเกินกว่าที่คาดการไว้ และสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการให้ปรับปรุงคือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา ความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งช้อปปิ้ง

สำหรับประเด็นด้านความมั่นใจนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยทางการเมือง

ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจเกินจากความคาดหมาย คือ ความหลากหลายของสินค้าและร้านค้า / ราคาสมเหตุสมผล / การนำเสนอสินค้า ที่มีเอกลักษณ์ไทย

Shopping Paradise

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านช็อปปิ้ง โดยเฉพาะความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการช็อปปิ้งในภูมิภาคนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เคยจัดให้มีการแข่งขันการช็อปปิ้ง หรือ Shopping Contest ในช่วงเกือนกรกฎาคม 2552 โดยเชิญดารา นักแสดงคนดังในวงการบันเทิงจำนวน 53 คน จาก 11 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน มาแข่งขันการจับจ่ายสินค้าเพื่อเป็นการโปรโมตโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2009 และมีการจัดต่อเนื่องกันทุกปี  เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ceted.org
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 19,069 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ