ลบ แก้ไข

เศรษฐกิจการเกษตรของไทยกำลังหดตัว

เศรษฐกิจการเกษตรของไทยกำ
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ปี 2556 พบว่า หดตัวลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลจากปริมาณฝนตกสะสมเฉลี่ยทั้งประเทศในปี 2555 น้อยกว่าปี 2554 ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำลดลง ประกอบกับการเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนในช่วงฤดูฝนของปี 2555 เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดวิกฤตน้ำท่วมเช่นเดียวกับปี 2554 ทำให้ในปี 2556 มีปริมาตรน้ำใช้การได้ในเขื่อนขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เช่น เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ลดลง

โดยสถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ช่วง ปลายปี 2555 ต่อเนื่องมาถึงช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ได้ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญ ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์และการทำประมงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงนี้ ค่อนข้างน้อย โดยเมื่อจำแนกเป็นรายสาขา พบว่า
            
สาขาพืช หดตัวร้อยละ 1.9 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.0 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 3.8 สาขาบริการทางการเกษตร ลดลงร้อยละ 2.4  สาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 3.3 ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556 คาดว่าภาพรวมทั้งปี 2556 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2555 อยู่ในช่วงร้อยละ  3.5 – 4.5


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก เดลินิวส์

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 6,921 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของประเทศตั้งอยู่ริมทะเล อ่าวไทย จ.พระสีหนุ โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 เริ่มก่อสร้างเดือน ก.พ.ปีที่แล้วใน จ.กัมโป้ต ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 100 กม....
  by Editor Bow
 • โอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สำหรับการเจริญเติบโตของธุรกิจสปา ทำให้ประเทศไทยมีการเพิ่มมาตรฐานและปรับปรุงทั้งในแง่ของบุคลากรและคุณภาพในการให้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...
  by dogTech
 • นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมฯได้วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือครั้งใหญ่ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือของอาเซียน รวมถึงดึงนักแล่นเรือซึ่งมีการใช้จ่ายสูงเข้ามาพำนักในประเทศไทยเพิ่ม...
  by dogTech
 • สื่อทางการของเวียดนามรายงานอ้างจากรัฐมนตรีการค้าเวียดนาม นายวู ฮุย ฮวง ซึ่งเปิดเผยเพียงว่า เวียดนามได้ทำข้อตกลงขายข้าว 1.5 ล้านตันให้กับฟิลิปปินส์และอีก 1 ล้านตันให้กับอินโดนีเซีย...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ