ลบ แก้ไข

สถานการณ์ SMEs ในอินโดนีเซีย

สถานการณ์ SMEs ในอินโดนี


1. มาตรการส่งเสริมภาค SMES ของรัฐบาล อินโดนีเซีย

1.1 ภาค SMEs ของอินโดนีเซียสร้างโอกาสในการจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับประชากรของ ประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาภาค SMEs ของประเทศ

1.2 รัฐบาลอินโดนีเซีย ได้จัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2553 จำนวน 20 พันล้าน รูเปียห์ผ่านโครงการ Micro-credit support programme (KUR) ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ของรัฐ โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2553 ผู้ประกอบการจำนวน 680,270 คนได้รับเงินกู้รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 6.5 พันล้านรูเปียห์ วงเงินกู้สูงสุดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (micro scale) คือ 20 ล้านรูเปียห์ต่อราย (ประมาณ 2 พันดอลลาร์สหรัฐ) จากเดิมเพียง 5 ล้านรูเปียห์ต่อราย (ประมาณ 5 ร้อยดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ นิยามของธุรกิจขนาดย่อมของรัฐบาลอินโดนีเซีย คือ ธุรกิจที่มีเงินทุนไม่เกิน 50 ล้านรูเปียห์

1.3 เมื่อกลางเดือนกันยายน 2553 ที่ผ่านมา นาย Hatta Rajasa, Coordinating Economic Minister ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กระทรวงการค้า/กระทรวง SMEs/กระทรวงเกษตร/กระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงป่าไม้ได้ลงนาม MoU กับ บริษัทด้าน credit insurance และธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อกับ SMEs อย่างจริงจังมากขึ้น

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาภาค SMEs ของ อินโดนีเซีย

2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงและความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ SMEs ในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 20 – 30 ซึ่งสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม อินโดนีเซีย (KADIN) เห็นว่าไม่ควรสูงกว่าร้อยละ 17 (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่คือร้อยละ 12) นอกจากนี้ ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอรับสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ มีความยุ่งยากและผู้ประกอบการ SMEs บางราย (1) ยังไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ KUR เพื่อสนับสนุน SMEs (2) มีประเภทของธุรกิจที่มิใช่เป้าหมายที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ต้องการปล่อยสินเชื่อ

2.2 ขีดความสามารถของ SMEs อินโดนีเซียที่ค่อนข้างจำกัด

ระดับ entrepreneur spirit ของผู้ประกอบการ SMEs อินโดนีเซียยังไม่สูงพอเนื่องจากยังขาด know how ในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การทำการตลาดต่างประเทศ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ปัญหาข้างต้นยังเกี่ยวพันกับ (1) แรงงานอินโดนีเซียซึ่งมีจำนวนมากแต่ยังคงเป็น low-skilled labor (2) เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ SMEs ในแต่ละประเภท

3. บทบาทของภาคเอกชนอินโดนีเซียในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของประเทศ

KADIN มีแผนจะส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs โดย เจ้าหน้าที่KADIN จะให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งธุรกิจเป็นระยะเวลา 6 เดือนแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อแล้ว และจะส่งเสริมการดำเนินการให้มูลค่าการส่งออกภาค SMEห ของประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคต (มูลค่าการส่งออกของภาค SMEs อินโดนีเซียลดลงจาก 1.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2008 เหลือเป็นจำนวน 1.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก thaibizindonesia.com

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 4,366 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ราคาข้าวในฟิลิปปินส์สูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 6 ติดกันแล้ว สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลนำเข้าข้าวมากขึ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ตลาดและสกัดเงินเฟ้อที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ราคาข้าวในฟิลิปปินส์ขยับขึ้นประมาณ...
  by Editor Bow
 • ผมอยากบอกว่าเราเป็นแบรนด์ของคนไทย บริหารจัดการโดยคนไทย ซึ่งขณะนี้ติดอันดับ 1 ใน 3 ของบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าในหมวดของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และกำลังเตรียมที่จะส่งแบรนด์ฮาโก้ (HACO) รุกตลาดระดับภูมิภาคอีก 9...
  by Editor Bow
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม รายงานว่า เวียดนามมีรายได้ 2,986 ล้านดอลลาร์ จากการส่งออกข้าว 6.722 ล้านตัน ในปี 2556 แสดงให้เห็นว่ารายได้จากการส่งออกข้าวลดลง 18.7% และปริมาณลดลง 16.1% เมื่อเทียบรายปี รายงานยังระบุว่า...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยและภูฏานกำลังจะร่วมมือกันในด้านต่างๆ โดยภาคเอกชนของไทยมีความสนใจในการสำรวจโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภูฏาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้าง...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ