ลบ แก้ไข

การเริ่มจัดตั้งประชาคมอาเซียน
การเริ่มจัดตั้งประชาคมอาเซียน ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้การเจรจาครั้งเดียวระหว่าง 10 ชาติสมาชิก แต่แท้ที่จริงแล้ว ในตอนแรกเกิดจากการความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศก่อน อันได้แก่ ไทย อินโดนิเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ จากนั้นชาติอื่นจึงได้เข้าร่วมในภายหลังเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ASEAN DNA
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 5,243 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • aseanwatch.org เงื่อนไขทางเศรษฐกิจบีบให้"มาเลเซีย"-"สิงคโปร์" กลายเป็นคู่หูจำเป็นโดยมีเขตพัฒนาตอนใต้ "อิสกันดาร์"เป็นเครื่องมือกระตุกการเติบโตร่วมกัน ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่าง "มาเลเซีย" และ "สิงคโปร์"...
  by Editor Bow
 • นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชา ณ ทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ (อิสตานา) เพื่อเป็นเกียรติแก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์ เพื่อกล่าวปาฐกถา ในการประชุม...
  by dogTech
 • 1. วิศวกร บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมที่ได้รับการประเมินเป็นเกณฑ์และอยู่ในระเบียบวินัยของวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิศวกรหรือรัฐบาลภายในประเทศ 2. พยาบาล...
  by Editor
 • army4km.cloud ประเทศไทยกับอาเซียน ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ของสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นจุดกำเนิดของอาเซียน ไทยมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean