ลบ แก้ไข

จาก ASA สู่ ประชาคมอาเซียน

จาก ASA สู่ ประชาคมอาเซี

สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสมาคมอาสา  มีสมาชิก 3 ประเทศได้แก่ ฟิลิปปินส์  สหพันธ์มลายา และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม  แต่เกิดการขัดแย้งกันเรื่องดินแดนระหว่างสหพันธ์มลายากับฟิลิปปินส์
สมาชิกอาเซียนแรกก่อตั้งมีเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ต่อมาปีพ.ศ. 2527 เมื่อบรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษจึงขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน
ส่วนกลุ่มประเทศ  C L M V  ซึ่งหมายถึง ประเทศ กัมพูชา  ลาว  เมียนมาร์ และเวียดนาม จากนั้นเวียดนามเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปีพ.ศ. 2538  ตามมาด้วยลาวและพม่าในปีพ.ศ. 2540  ส่วนกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนลำดับสุดท้ายในปีพ.ศ. 2542


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก knowasean.com ,Asean by MAC
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 24,545 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean