ลบ แก้ไข

การเคลื่อนไหวของแรงงานในแต่ละประเทศอาเซียน

การเคลื่อนไหวของแรงงานใน

- การแบ่งกลุ่มของประเทศในอาเซียน 3 กลุ่ม แบ่งตามจุดแข็งที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ
- ต่อไปจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้นจากกลุ่มประเทศที่มีวัตถุดิบและแรงงาน ก็จะเคลื่อนย้ายไปกลุ่มประเทศที่เป็นฐานการผลิต ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นพวกใช้แรงงาน
- แรงงานกลุ่มประเทศที่เป็นฐานการผลิต ก็จะย้ายไปกลุ่มประเทศที่มีฐานการบริการ เพราะจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานสูง กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นพวกแรงงานที่มีทักษะที่ต้องมีใบอนุญาตในการทำงานเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,Asean by MAC
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 9,959 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean