ลบ แก้ไข

aec ประเทศ

aec ประเทศ มีกี่ประเทศอะไรบ้าง ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
aec ประเทศ

aec ประเทศ อาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ 
 
1. ไทย (2510) 
3. อินโดเนเซีย (2510) 
6. บรูไน (2527)
7. เวียตนาม (2538) 
8. ลาว (2540) 
9. พม่า (2540)  
10. กัพูชา (2542)
 
มีประชากรรวมกันประมาณ 570 ล้านคน มีขนาดเศษฐกิจที่โตมาก เมื่อเดือนตุลาคม 2546 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี 2 เห็นชอบให้จัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากการแข่งขันรุนแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในช่วงที่ผ่านมา  ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

AECการ์ตูน

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ประชาคมอาเซียน ,youtube
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 5,923 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ