ลบ แก้ไข

คนประเภทไหน ที่อาเซียนตั้งการ

คนประเภทไหน ที่อาเซียนตั

คนอาเซียนต้องมีความเป็นเลิศ

                ความเป็นเลิศนี้หมายถึง การบริหารจัดการระบบ ระเบียบของสิ่งต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหลายจนกระทั่งได้คุณภาพที่เป็นเลิศ

                อย่างไรก็ดี ความเป็นเลิศที่ว่าย่อมต้องการหน่วยงาน องค์กร สถาบัน กลุ่มบุคคล ค่านิยมที่จะสามารถรองรับและไปประกันความเป็นเลิศเหล่านี้ไว้อีกที

                แต่ขั้นแรก คือ ต้องให้คนของเรายิมรับว่านี่คือมาตรฐานที่จะต้องทำให้ได้ แล้วความเป็นเลิศทุกด้านในสังคมก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าไม่มี เราก็จะเห็นความหย่อนยานในทุกๆเรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นการจราจร สิ่งแวดล้อม ขยะ การดูแลสวนสาธารณะ ความเป็นระเบียบในตลาดสด ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้เราทำให้เกิดความเป็นเลิศได้หมด

                อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่า อาเซียนขอให้เราแข็งขันกันด้วยความเป็นเลิศ แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลียนแบบหรือเอาอย่างคนที่เป็นเลิศแล้วมา ทุกกระเบียดนิ้ว แต่ต้องรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ด้วย เช่น ถ้าเป็นหมอ เราก็ต้องเป็นหมอที่เก่ง มีวิธีการรักษา การให้คำปรึกษาที่เป็นเลิศ แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นคุณหมอที่มีความอ่อนหวาน นิ่มนวล สุภาพแบบไทยๆ

                อย่าลืมว่า สังคมใดที่แข่งขันกันด้วยคุณภาพ สังคมนั้นก็จะยิ่งพัฒนาความเป็นเลิศก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเราไม่ได้แข่งขันกันด้วยคุณภาพ ถ้าบ้านเมืองมีแต่คอร์รัปชัน ประเทศก็จะเดือดร้อน

คนอาเซียนต้องมีความเป็นมืออาชีพ

                ความเป็นมืออาชีพ คือ มีความภาคภูมิใจและการมีค่านิยมที่ถูกต้องในสิ่งที่ตัวเองทำ เช่น ถ้าจะเป็นช่างตัดเสื้อก็ต้องเป็นช่างตัดเสื้อที่ดีเลิศ ถ้าเป็นคนขับรถเมล์ก็ต้องเป็นคนขับรถที่สุภาพและให้บริการที่ดี มาตรฐานการทำงานในวันนี้ต้องเท่ากับเมื่อวานนี้ และวันพรุ่งนี้ก็ต้องดีเท่าๆกันหรือดีกว่า

                แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด ครอบคลุม และเป็นธรรม เช่นเดียวกัน ต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างคนในสังคมที่โปร่งใส รัดกุม และเป็นธรรม ประชาชนจึงจะรักษาความเป็นเลิศและความเป็นมืออาชีพของเขาไว้ได้

                ตรงกันข้าม ถ้าไม่มีมาตรฐาน ส่วนกฎหมายก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ซ้ำมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความไม่เป็นธรรม ความไม่เท่าเทียม การเอารัดเอาเปรียบ คนก็ต้องอยากเอาตัวรอด ไม่สนใจการพัฒนาความเป็นเลิศในตัวเอง ไม่มีการพัฒนาความรู้สึกนึกคิด ไม่รู้สึกภาคภูมิใจ ไม่มีศักดิ์ศรี

คนอาเซียนต้องปรับตัวได้ตลอดชีวิต

                โลกยุคอาเซียน ยุคโลกาภิวัฒน์ มนุษย์แต่ละคนต้องเป็น multi functional คือต้องทำได้หลายๆอย่าง และต้องเตรียมตัวเองให้ทำได้สัก 3-4 อาชีพก่อนตาย

                ในอีก 3ปี ข้างหน้า เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มตัว โอกาสในการทำงานจะกว้างขึ้น โดยแนวคิดแล้ว เราอยากให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี คือ ถ้าเป็นคนอาเซียน จะไปทำงานในประเทศไหนในอาเซียนก็ได้ ซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอียูเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก knowasean

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 6,079 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean