ลบ แก้ไข

จริงหรอที่สิงคโปร์จะขาดแคลนพยาบาล

จริงหรอที่สิงคโปร์จะขาดแ


อนาคตสิงคโปร์จ่อขาดแคลน "พยาบาล" แม้มีโครงการฝึกพยาบาลในประเทศเพิ่มจาก 1,700 คนต่อปี เป็น 2,700 คนต่อปีแล้วก็ตาม
จากตัวเลขจำนวนพยาบาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของสภาพยาบาลสิงคโปร์ บ่งชี้ให้เห็นว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศจะต้องนำพยาบาลจากต่างประเทศเข้ามาทำงานปีละ 1,100-2,000 คน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้น

ทั้งนี้ สิงคโปร์ มีแผนจะขยายบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะทำให้พยาบาลขาดแคลน เนื่องจากมีการแย่งชิงพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ และคลินิก

ในปัจจุบัน สิงคโปร์มีพยาบาลทั้งสิ้น 34,200 คน รายงานประจำปีล่าสุดของสภาพยาบาลสิงคโปร์ ระบุว่า พยาบาลต่างชาติส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินส์ราวเกือบ 4,000 คน อย่างไรก็ดี โดยทั่วไปพยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในสิงคโปร์

ขณะที่ โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน พยายามอย่างหนักในการทำให้พยาบาลที่มีอายุและประสบการณ์ทำงานกับโรงพยาบาลต่อไป ปลายปี 2554 สิงคโปร์มีพยาบาลอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งสิ้้น 2,280 คนเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 5,748 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่าปี 2557 เป็นปีที่ภาคเอกชนวางแผนทำธุรกิจยากลำบาก เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่า การชุมนุมทางการเมืองจะยืดเยื้อนานแค่ไหน ดังนั้น เครื่องจักรสำคัญที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้...
  by Editor Bow
 • นางมาลีโชคล้ําเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยว่า กรมมี ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีความพร้อมในการเขจ้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...
  by Editor
 • จากสถิติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงลอยตัว เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวร้อยละ 5.7 หรือมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของภูมิภาค...
  by dogTech
 • วันที่ 30 กันยายน ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือตลาดโอท็อป เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ชาวสวนลองกองจากอำเภอลับแลต่างนำผลผลิตลองกองที่คัดช่อ เบอร์ 1-2-3...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean