ลบ แก้ไข

คำขวัญอาเซียน

คำขวัญ ตราสัญลักษณ์ ธงของอาเซียน

คำขวัญอาเซียน "One Vision, One Identity, One Community" : " หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม "

ตราสัญญลักษณ์ อาเซียน

คำขวัญอาเซียน
 

เครื่องหมายอาเซียนสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

 
สีแดง    หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
 
สีขาว    หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
 
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 
คำขวัญอาเซียน
 
สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก Asianroom
 ,ประเทศอาเซียน
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 11,329 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean