ลบ แก้ไข

อาเซียน 3 6

อาเซียน 3 6  คืออะไร 

อาเซียน +3 คือ ความร่วมมืออย่างเป็นทางการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกลุ่มประเทสอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศใหญ่ คือ จีน เกาหลีใต้ และญีปุ่น ส่วนอาเซียน +6 มี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เพิ่มเข้ามาอีก  3 ประเทส ซึ้งทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีตลาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ

กรอบปฎิบัติของอาเซียน เรียกว่า กฏบัตรอาเซียน (Asean Charter) เริ่มใช้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นเอกสารที่เทียบได้กับธรรมนูญการปกครอง มีรายละเอียดระบุโครงสร้างองค์กรและหลักปฎิบัติร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนด้วย

อาเซียน 3 6
 

อาเซียน 3 6


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก สาระน่ารู้ ,ประเทศอาเซียน

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 19,076 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean