ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อาเซียน

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ
laospdrnews.wordpress.com


มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษ "National University of Laos"  เป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิทยาเขตที่เป็นศุนย์การบริหารหลักได้แก่ วิทยาเขตดงโดก หรือคนไทยหลายคนอาจจะเรียกมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในชื่อเล่นอื่นๆ เช่น "มหาวิทยาลัยดงโดก" อีกด้วย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ
www.jus.umu.se


มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากมาย เช่นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอาเซียนอื่นๆ เช่นในประเทศไทยของเราซึ่งมีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้ามาศึกษายังประเทศไทยหลายคน นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายในการทำวิจัยระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว อ
25thseagames.blogspot.com 

หลักสูตรการเรียนที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มีคณะสาขาวิชาเรียนที่หลากหลายถึง 13 คณะ วิชาได้แก่

1. คณะวนศาสตร์หรือคณะป่าไม้ (Faculty of Forestry)
2. คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education)
3. คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Sciences)
4. คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Sciences)
5. คณะอักษรศาสตร์ (Faculty of Letters)
6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Faculty of Economics and Business Administration)
7. คณะเกษตรศาสตร์ (Faculty of Agriculture)
8. คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (Faculty of Laws and Political Sciences)
9. คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medical Sciences)
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)
12. คณะสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Faculty of Environment and Development Studies)
13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (School of Foundation Studies)

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก National University of Lao graduation ,เอดดูโซน
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 21,165 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ