เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 6,626 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายสมหมาย ภาษีรมว.คลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน...
  by Editor
 • เพลงประจำอาเซียน TheASEAN Way เป็น ผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง)...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทย ศูนย์กลางเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง (อ.ส.ท.) ไม่มี พ.ศ. 2558 กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ มีพันธสัญญาจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-ASEAN Economic Community)...
  by Editor Bow
 • การเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งครอบคลุมการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการ ที่เรียกว่า "การเคลื่อนย้าย บุคคลธรรมดา" ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่เดินทาง เข้ามาให้บริการ ระหว่างประเทศสมาชิก...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ