ลบ แก้ไข

เวียดนาม สั่งยกเลิกสร้างเขื่อน หลังพบทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก

เวียดนาม สั่งยกเลิกสร้าง

เวียดนามยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนโด่งนาย 6 กับ โด่งนาย 6A หลังรายงานด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชี้ชัด ทำลายพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชพรรณหายาก

วันที่ 30 กันยายน 2556 สำนักข่าวเตื่อยแจ๋ ของเวียดนาม มีรายงานว่า จากผลการศึกษาด้านผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ โด่งนาย 6 กับโด่งนาย 6A ทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์ ทำให้นายกรัฐมนตรีเวียดนาม‪เหวียน เติ๋น ซวุ๋ง‬ (Nguyen Tan Dung) สั่งการยกเลิกแผนการสร้างเขื่อนทั้ง 2 แห่งแล้ว เนื่องจากการสร้างเขื่อนทั้ง 2 แห่ง จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

โดยรายงานเผยว่า นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งรับผิดชอบโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ ยกเลิกโครงการสร้างเขื่อนทั้ง 2 แห่งนี้แล้ว และขอให้ทบทวนแผนทั้งหมดในโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศใหม่อีกครั้ง โดยการอนุมัติสร้างเขื่อนในเวียดนามนั้น จำเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 5 ประการ คือ มีอ่างเก็บน้ำที่มั่นคงปลอดภัย ทำลายป่าไม้น้อยที่สุด ส่งผลกระทบให้ต้องอพยพโยกย้ายราษฎรจำนวนน้อยที่สุด ไม่กระทบต่อความมั่นคงกับสภาพแวดล้อม และมีผลดีทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าหากไม่เข้าเกณฑ์ครบทั้ง 5 ข้อ รัฐบาลจะไม่อนุมัติให้ดำเนินการ

ขณะที่ในรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้เผยต่อผู้นำรัฐบาลในก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยืนยันว่า โครงการสร้างเขื่อนโด่งนายทั้ง 2 แห่ง เป็นประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมาหลายปีแล้ว โดยในรายงาน ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่าโครงการนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าระบบรวมกันเป็นปริมาณ 929 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และบริษัทเอกชนเจ้าของสัมปทานจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่รัฐบาลปีละกว่า 14,280,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการทำลายผืนป่าอันอุดมอย่างถาวร จำนวน 327.23 เฮกตาร์ (2,045 ไร่เศษ) ซึ่งรวมถึงเขตป่าอันอุดมของเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าก๊าตเตียน (Cat Tien) 128.37 เฮกตาร์ (802 ไร่เศษ) ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในจำนวนนั้นมีหลายชนิดเป็นสัตว์ป่าหายากที่อยู่ในบัญชีแดง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำในพื้นที่ด้วย

ตามรายงานยังระบุอีกว่า หากโครงการสร้างเขื่อนทั้ง 2 แห่งยังดำเนินการต่อ จะส่งผลเสียต่อการพิจารณา ของ ยูเนสโก ที่จะยอมรับอุทยานแห่งชาติก๊าตเตียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วย เพราะโครงการดังกล่าวฝ่าฝืน กฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม

อนึ่ง หากโครงการสร้างเขื่อนโด่งนายทั้ง 2 แห่งถูกสร้างจนแล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ในแถบนั้น โดยจะก่อให้เกิดน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และเกิดการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง อีกทั้งยังทำให้สัตว์ป่าและพืชพรรณหายากสูญเสียที่อยู่ และอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ในที่สุด


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก toptenthailand.com

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 5,381 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ