ลบ แก้ไข

ไทยติดอันดับ 18 ประเทศน่าลงทุนของโลก

ไทยติดอันดับ18ประเทศน่าล

เวิลด์แบงก์เผยผลสำรวจพบไทยอยู่อันดับ 18 ของโลก จากทั้งหมด 189 ประเทศที่มีความสะดวกน่าเข้าลงทุน
ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ประกาศผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยรายงานผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ ประจำปี 2557 (Ease of Business 2014) พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดลำดับที่ 18 จากทั้งหมด 189 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไทยยังคงรักษาอันดับในกล่ม 20 ประเทศแรกของโลกที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่ิอง โดยสิงคโปร์ยังครองแชมป์อันดับที่ 1 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน เช่นเดียวกับฮ่องกงที่ยังคงรักษาอันดับ 2 ของโลกมาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การจัดทำดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับเวิลด์แบงก์ โดยก.พ.ร.ได้มีการปรับปรุงบริการของไทยในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับดัชนีที่จะใช้ชี้วััดทั้ง 10 ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ประกอบด้วย รูปแบบการลดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแก้ไขกฎหมาย กฏ ระเบียบ ให้เอื้อต่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาขออนุญาตเริ่มทำธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การจ่ายภาษีมีภาษีอะไรบ้าง การนำเข้าส่งออก การใช้แรงงาน ต้นทุน และอื่นๆ


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก bangkokbiznews.com
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 4,266 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean