ลบ แก้ไข

10 อันดับ สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน

10 อันดับ สกุลเงินของประ

10 อันดับ สกุลเงินของประ

และสุดท้ายสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซียในอันดับ 1 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินรูเปียห์ (Rupiah) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 8,900 - 9,030 รูเปียห์ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1,000 รูเปียห์ แลกเป็นเงินไทยได้เท่ากับประมาณ 3.2 บาท
 

10 อันดับ สกุลเงินของประ

สกุลเงินของประเทศมาเลเซียในอันดับ 2 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินริงกิต (Ringgit) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 3.80 ริงกิตมาเลเซีย อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1 ริงกิตมาเลเซีย แลกเป็นเงินไทยได้เท่ากับประมาณ 11.1904 บาท

 

10 อันดับ สกุลเงินของประ

สกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ในอันดับ 3 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงิน เปโซ (Peso) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 42.75 เปโซ่ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1 เปโซ แลกเป็นเงินไทยได้เท่ากับประมาณ 0.7463 บาท

 

10 อันดับ สกุลเงินของประ

สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ในอันดับ 4 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (Dollar) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 1.25 ดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แลกเป็นเงินไทยได้เท่ากับประมาณ 24.6159 บาท
 

5. ไทย

10 อันดับ สกุลเงินของประ

สกุลเงินของประเทศไทยในอันดับ 5 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินบาท (Baht) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 30.25 บาท ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันนี้มีฉบับละ 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท
 

6. บรูไนดารุสซาลาม

10 อันดับ สกุลเงินของประ

สกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลามในอันดับ 6 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินดอลล่าร์บรูไน (Dollar) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 1.37 ดอลลาร์บรูไน อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แลกเป็นเงินไทยได้เท่ากับประมาณ 23.98 บาท บรูไนมีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ทำให้เงินดอลลาร์บรูไน มีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และสามารถใช้แทนกันได้
 

10 อันดับ สกุลเงินของประ

สกุลเงินของประเทศเวียดนามในอันดับ 7 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินด่ง (Dong) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 16,000 ด่ง อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1 บาทของไทยแลกเป็นสกุลเงินของเวียดนามได้เท่ากับประมาณ 680 ด่ง
 

8. ลาว

10 อันดับ สกุลเงินของประ

สกุลเงินของประเทศลาวในอันดับ 8 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินกีบ (Kip) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 8,130 กีบ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1 บาทของไทยแลกเป็นสกุลเงินของลาวได้เท่ากับประมาณ 250 กีบ
 

10 อันดับ สกุลเงินของประ

สกุลเงินของประเทศพม่าในอันดับ 9 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินจ๊าด (Kyat) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 6.4650 จ๊าด อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1 บาทของไทยแลกเป็นสกุลเงินของพม่าได้เท่ากับประมาณ 25 - 30 จ๊าด
 

10 อันดับ สกุลเงินของประ

เริ่มต้นที่ประเทศแรก สกุลเงินของประเทศกัมพูชาในอันดับ 10 ของทีมงาน toptenthailand เป็นสกุลเงินเรียล (Riel) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 3,700 - 3,800 เรียล อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย 1 บาทของไทยแลกเป็นสกุลเงินของกำพูชาได้เท่ากับประมาณ 130 เรียลเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก toptenthailand.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor Bow
ชม 94,268 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ