ลบ แก้ไข

ภาษาบอกรักของประเทศสมาชิกอาเซียน

ภาษาบอกรักของบรูไน

                                                     

                                             บรูไน เรียกว่า ซายาจินตากันมู (Saya cintakan mu)

ภาษาบอกรักของกัมพูชา

                                                      

                                               เขมร เรียกว่า บองสรันโอน (Bon sro lahn oon)

ภาษาบอกรักของอินโดนีเซีย

                                                       

                                      อินโดนีเซีย เรียกว่า ซายาจินตาปาดามู (Saya cintapada mu)

ภาษาบอกรักของลาว

                                                        

                                                      ลาว เรียกว่า ข้อยฮักเจ้า (Khoi Hak Jao)

ภาษาบอกรักของมาเลเซีย

                                                       

                                               มาเลเซีย เรียกว่า ซายาจินตามู (Saya cinta mu)

ภาษาบอกรักของฟิลิปปินส์

                                                       

                                                    ฟิลิปปินส์ เรียกว่า มาฮัลกะตา (Mahal kata)

ภาษาบอกรักของสิงคโปร์

                                                      

                                                     สิงคโปร์ เรียกว่า ไอเลิฟยู (I love you)

ภาษาบอกรักของไทย

                                                     

                                                 ไทย เรียกว่า ฉันรักเธอ (Chan Rak Ter)

ภาษาบอกรักของเวียดนาม

                                                     

                                                 เวียดนาม เรียกว่า ตอยยิ่วเอ๋ม (Toi yue em)

ภาษาบอกรักของพม่า

                                                      

                                                        พม่า เรียกว่า จิตพาเด (chit pa de)  
ภาษาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมการทักทายของชาวอาเซียน
เรียบเรียงโดย editor bow
ข้อมูลอ้างอิง
nwvoc  ,youtube มหาวิทยาลัยรังสิต
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 14,766 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ