ลบ แก้ไข

ท่องเที่ยว กัมพูชา

10 สุดยอดสถานที่ ท่องเที่ยว กัมพูชา

1 Angkor Wat ปราสาทนครวัด
2  Ankor Thom ปราสาทบายน
3 Taprohm ปราสาท ตาพรหม
4 Banteay Srei  ปราสาทบันทายสรี
5 Sunset at  Phnom Bakheng
6 Angkor National Museum พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติอังกอร์
7 Tonle Sap ทะเลสาบเขมร
8 Phnom Kulen ภุเขาพนมกุเลน
9  Phnom Penh เมืองหลวง กรุงพนมเปน
10 Sihanouk Ville เมืองตากอากาศ สีหนุวิลล์


ท่องเที่ยว กัมพูชา
trekkingthai.com

มหาปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในประเทศกัมพูชา ที่มีชื่อเสียงเกรียงไกร ดึงดูด ชาวต่างชาติ หลายหลายภาษาและวัฒนธรรมเข้ามาท่องเที่ยวและทำความรู้จักกับประเทศกัมพูชา ตามประวัติแล้ว ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นศาสนสถานอุทิศถวายพระวิษณุ ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และ สิ่งที่สร้างชื่อให้แก่ปราสาทแห่งนี้  ก็คือ ความยิ่งใหญ่ ของตัวปราสาท ที่เริ่มตั้งแต่สะพานนาคและ คูน้ำรอบรอบตัวปราสาท  องค์ปราง  5 ยอด และ ระเบียง คต ภายในตัวปราสาท   ที่รอบ ๆ ผนังของระเบียงคตจะ ถูกแกะสลักรูปนางอัปสรา มากกว่า 1000 องค์ โดยที่แต่ละองค์ จะมีเครื่องแต่งกายและ ทรงผม ไม่ซ้ำแบบกันเลย  และ จะมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ยิ้มเห็นฟัน   ถ้ามีโอกาศได้ไป ต้อง ลองหาดู ว่า นางอัปสราองค์นี้อยู่ตรงใหน  ถัดเข้าไปดุด้านในอีกชั้น จะเป็น ผนังรอบปรางค์ประธานทั้ง 4 ด้าน   ที่มีการแกะสลักเรื่องราว เกี่ยวกับศาสนาฮินดู และ การยกทัพสู้รบในอดีต  โดยเฉพาะระเบียงคตตะวันออก ด้านทิศใต้ ที่แกะสลักเป็นเรื่องราวของการกวนเกษียรสมุทร  และ ระเบีงคตทิศใต้ ด้านตะวันตก ที่แกะสลักเรื่องราวกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่สอง ที่แสดง ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชนชาติขอมในสมัยนั้น     และ ถ้าหากได้มีโอกาสขึ้นไป บนยอด ของปรางประธาน   เราสามารถชมวิวเมืองนครวัด ในมุมสูง ที่สวยงามมาก


ท่องเที่ยว กัมพูชา
upyim.com

เมืองพระนครหลวง
ที่ก่อตั้ง ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  เป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรขอม  ก่อนที่จะค่อย ๆ ล่มสลาย  ภายในของเมือง จะประกอบด้วยปราสาทน้อยใหญ่ หลายปราสาท ลานช้าง  ลานพระเจ้าขี้เลื้อนแ ต่ไฮไลท์สำคัญ ของเมืองจะอยู่ที่ ปราสาทบายน  ความอัศจรรย์ ของปราสาทแห่งนี้คือ ยอดของปราสาทที่สร้างเป็น พระพักตร์ ของพระอวโลกิเคศวร  หันหน้า ออก4 ทิศ ทั้ง 54 ยอด รวมทั้งหมด 216 หน้า   และ อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปประตูเมืองพระนครทางทิศใต้ ที่เป็นอีก 1 จุด ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด


ท่องเที่ยว กัมพูชา
pixgang.com

ปราสาทตาพรหม 
ปราสาทฮอลลีวู๊ด  ที่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่าปราสาทฮอลลีวู๊ด เพราะ  ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะรู้จัก ปราสาทแห่งนี้จากการชมภาพยนต์เรื่อง ทูมเรเดอร์  เมื่อหลายปีก่อน  เนื่องจาก ด้วยความสวยงาม ของรากไม้ที่ปกคลุมเกาะเกี่ยวตัวปราสาทไม่ให้ พังทลายไปตามกาลเวลา

ท่องเที่ยว กัมพูชา
trekkingthai.com

ปราสาทบันทายสรี  
เป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพูป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใหนเหมือน  ความพิเศษของปราสาทแห่งนี้คือ ลวดลายแกะสลักที่สวยงาม และ ละเอียดละออ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหากาพย์รามเกียรติ์  ด้วยความดดดเด่นทางด้านศิลปะ และการแกะสลักที่สวยงาม ทำให้ปรสาทแห่งนี้ได้ชื่อว่ารัตนชาติของปราสาทขอม

ท่องเที่ยว กัมพูชา
trekkingthai.com

ชมพระอาทิตย์ อัสดงที่ภูเขาพนม บาเค็ง
หลังจากที่ได้ชมกลุ่มปราสาทต่าง ๆ ในเมืองเสียบเรียบกันแล้ว   สถานที่สุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ เขาพนมบาเค็ง    เราจะได้ออกแรงเดินขึ้นเขานิดหน่อย เพื่อชมพระอาทิตย์อัสดง พร้อมชมวิวเมืองเสียมเรียบ  360 องศา จากยอดปราสาท บาเค็งที่ตั้งอยู่บนภุเขาลูกนี้ แต่ถ้าหากใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศ ที่นี่เค้าก็มีบริการขึ้นเขาโดยช้างแทนการเดิน


ท่องเที่ยว กัมพูชา
snc.lib.su.ac.th

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์    
เป็นสถานที่ รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของอารยธรรมขอม  หลายยุค หลายสมัย แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆๆ  และ ที่นี่เค้ายังมีโชว์ หินชนิดต่าง ๆๆ ที่นำมาทำปราสาทหินอีกด้วย  บบว่า เข้ามาดูที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปชมปราสาทหินของจริง จะทำให้เข้าใจมากขึ้นด้วย

ท่องเที่ยว กัมพูชา
blogspot.com

ทะเลสาบเขมร
ชาวเขรมรเรียกโตนเลสาบ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 จังหวัด  นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือเข้ามาชม วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในโตนเลสาป เป็นเหมือน เมือง  1 เมือง มีโรงเรียน โบสถ์ บ้านเรือนประชาชน และ ภัตตาคารลอยน้ำต้นรับนักท่องเที่ยว  และ ในทะเลสาบแห่งนี้ ยังมี เด็ก  เล็ก ๆๆ ล่องกะลามังมาทักทายกับนักท่องเที่ยวด้วย

ท่องเที่ยว กัมพูชาtour-ast.com

ภูเขาพนมกุเลน
แหล่งตัดหินใหญ่ที่นำมาทำปราสาทหินของชาวขอมโบราณ   และแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของลำธารที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเสียมเรียบ ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2  โปรดให้แกะสลักหิน เป็นรูปศิวลึงค์ใต้น้ำนับพันองค์ เพื่อให้น้ำที่ไหลผ่านรุปสลักเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์   แต่ในปัจจุบันนี้ ชาวเขมรในเมืองเสียมราฐ นิยมพาครอบครัวมาปิ๊กนิก เล่นน้ำกันที่บริเวณน้ำตกพนมกุเลน

ท่องเที่ยว กัมพูชา
indochinaexplorer.com

กรุงพนมเปญ 
เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า และ หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมี วัดพระแก้ว และ พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ,  ตูลสแลงเป็นคุกเก่าที่บอกเล่าเริ่งราวในยุคเขมรแดง, พซ่า เทมย หรือ Central Market ก็เป้นตลาดกลางของชาวเขมร และ ยังเป็น ท่ารถ ที่จะต่อรถไปยังเมือง เสียมเรียบ อีกด้วย

ท่องเที่ยว กัมพูชา
hotels.com

สีหนุวิลล์
เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชา  ที่มีชื่อเสียงในเรื่อง เมืองตากอากาศ   และ ในอดีตเป็นเมืองท่าที่สำคัญ จึงได้มีนักธุรกิจชาวมาเลย์ นิยมเข้ามาทำธูรกิจคาสิโนเป็นจำนวนมากเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก pbtours.com
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 13,875 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าแม่แห่งวงการค้าปลีกของฟิลิปปินส์ เทเรสิตา ซี-โคสัน เปิดเผยกับสำนักข่าวของฟิลิปปินส์ว่า การเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น่าจะทำให้เกิดการไหลเข้ามาของสินค้าจากประเทศสมาชิก เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย...
  by Editor Bow
 • กรมอาเซียน คาด ปีหน้าประชากรอาเซียนมีมือถือใช้ 2 เครื่องต่อคน สืบเนื่องมาจากการเติบโตของชนชั้นกลาง เมื่อวานนี้ (20 มกราคม 2557) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ...
  by Editor Bow
 • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี 2559 (เพิ่มเติม) สนับสนุนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 1)...
  by dogTech
 • ภาพยนตร์เรื่อง "Django Unchained" ของผู้กำกับเควนทิน ทารันทิโน ถูกสั่งระงับการฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศจีน ในวันเปิดการฉายวันแรก โดยอ้างปัญหาด้านเทคนิค เจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์ยืนยันว่า บริษัท ไชนา ฟิล์ม กรุ๊ป...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ