ลบ แก้ไข

ยังไม่ครบปี ปราสาทนครวัดมีนักท่องเที่ยวเยือนแล้วเกือบ 2 ล้านคน

ยังไม่ครบปี ปราสาทนครวัด


ปราสาทนครวัด ของกัมพูชา หนึ่งในแหล่งมรดกโลกได้ต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว 1.98 ล้านคน ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 (ม.ค.-พ.ย.) เพิ่มขึ้น 8% จาก 1.83 ล้านคน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามรายงานของสำนักงานการท่องเที่ยวของกัมพูชา
       
       สำนักงานการท่องเที่ยวประจำจังหวัดเสียมราฐ ระบุว่า เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และไทย เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดที่เดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทสมัยศตวรรษที่ 12 แห่งนี้
       
       ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย. ของปีนี้ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองพระนคร มีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้มาเยือนแล้ว 312,130 คน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบปีต่อปี นักท่องเที่ยวชาวจีน 244,330 คน เพิ่มขึ้นถึง 50% นักท่องเที่ยวจากเวียดนาม 148,670 คน ลดลง 26% นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น 133,280 คน เพิ่มขึ้น 11% และนักท่องเที่ยวชาวไทย 98,760 คน ลดลง 6%
       
       “นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนปราสาทนครวัดเพิ่มสูงขึ้นมากในปีนี้ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัมพูชา และจีน และการเชื่อมต่อด้วยเที่ยวบินตรงระหว่าง 2 ประเทศ” ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวประจำจังหวัดเสียมราฐ กล่าว
       
       เมื่อช่วงต้นเดือน สายการบินแอร์ไชน่า ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงปักกิ่งของจีน และ จ.เสียมราฐ ของกัมพูชา และในช่วงปลายเดือนนี้ สายการบินอังกอร์แอร์ ที่เป็นสายการบินแห่งชาติของกัมพูชาจะเปิดให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อกัมพูชากับนครเซี่ยงไฮ้ ของจีน
       
       “เส้นทางบินใหม่ๆ เหล่านี้จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเยือนพระนครมากยิ่งขึ้น”
       
       อุทยานประวัติศาสตร์เมืองพระนคร ถูกจัดให้เป็นแหล่งมรดกโลกในปี 2535 เป็นปลายทางท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ตั้งอยู่ใน จ.เสียมราฐ ห่างจากกรุงพนมเปญทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 315 กม.
       
       ค่าธรรมเนียมผ่านประตูเพื่อชมปราสาทต่างๆ ในอุทยานสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นอยู่ที่ 20 ดอลลาร์ต่อวัน และเพิ่มเป็น 40 ดอลลาร์สำหรับการเที่ยวชม 3 วัน และ 60 ดอลลาร์ สำหรับ 7 วัน
       
       มื่อปี 2555 ปราสาทโบราณต่างๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้มากถึง 2.06 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบปีต่อปี.


เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 3,646 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เจดีย์ชเวซิกอง แห่งเมืองพุกามหรือบากัน ประเทศพม่า เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรรธามหาราชพระองค์แรก ผู้รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้งแรกในอาณาจักรพุกามเมื่อ 900 ปีเศษมาแล้ว...
  by Editor Bow
 • นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้าง ผู้ประกอบการใหม่สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า...
  by Editor Bow
 • 1.พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ศูนย์กลางความศรัธาที่พุทธศาสนิกชนชาวพม่าต้องมาสักการะสักครั้งในชีวิต ถือเป็นศาสนสถานอันเป็นที่สุด แห่งหนึ่งของอุษาคเนย์...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยได้แสดงการสนับสนุนสำหรับการพัฒนาของบัตรธุรกิจท่องเที่ยวแห่งอาเซียน เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของนักธุรกิจและนักลงทุนในอาเซียน การเชื่อมต่ออาเซียนเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของการอภิปราย ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean