ลบ แก้ไข

ลาวประเทศที่มีการคอรัปชั่นน้อยที่สุดอันดับที่ 140 ของโลก อันดับ 8 ของอาเซียน

ลาวประเทศที่มีการคอรัปชั


ลาวถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 140 จาก 177 ประเทศทั่วโลกที่มีคอรัปชั่นน้อยที่สุดในปี 2013 โดยถือเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นถึง 20 อันดับเมื่อเทียบกับปี 2012 ที่ผ่านมา

องค์การเพื่อความโปร่งใสสากลหรือ Transparency International ที่ในปีนี้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบรรดานักธุรกิจต่อสถานการณ์การ คอรัปชั่นใน 177 ประเทศทั่วโลก ได้จัดอันดับให้ลาวอยู่ในอันดับที่ 140 ในปี 2013 โดยได้รับความไว้วางใจ 26 คะแนน (จาก 100 คะแนน) จากนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในลาว โดยแม้ว่าจะเป็นคะแนนที่ค่อนข้างต่ำแต่ก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วที่ได้รับ ความไว้วางใจเพียง 21 คะแนน และถือว่าเป็นประเทศที่มีความโปร่งในอันดับที่ 160 ของโลก ในปี 2012

โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลาวได้รับความไว้วางใจมากขึ้นดังกล่าว เนื่องจากได้มีการปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างเข้มงวดมากขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้ ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีการคอรัปชั่นน้อยที่สุดของโลกคือ เดนมาร์ก และ นิวซีแลนด์ ที่ได้ 91 คะแนนเท่ากัน และประเทศที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดของโลกคือ อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย ที่ได้ 8 คะแนนเท่ากัน

ส่วนชาติในอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีการคอรัปชั่นน้อยที่สุดได้แก่

1. สิงคโปร์ (อันดับ 5 ของโลก ได้ 86 คะแนน)

2. บรูไน (อันดับ 38 ของโลก ได้ 60 คะแนน)

3. มาเลเซีย (อันดับ 53 ของโลก ได้ 50 คะแนน)

4. ฟิลิปปินส์ (อันดับ 94 ของโลก ได้ 36 คะแนน)

5. ไทย (อันดับ 102 ของโลก ได้ 35 คะแนน)

6. อินโดนีเซีย (อันดับ 114 ของโลก ได้ 32 คะแนน)

7. เวียดนาม (อันดับ 116 ของโลก ได้ 31 คแนน)

8. ลาว (อันดับ 140 ของโลก ได้ 26 คะแนน)

9. พม่า (อันดับ 157 ของโลก ได้ 21 คะแนน) และ

10. กัมพูชา (อันดับ 160 ของโลก ได้ 20 คะแนน)

หมายเหตุ : หลายอันดับมีประเทศที่ได้คะแนนเท่ากัน

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  : lao.voanews.com, cpi.transparency.org

 

Editor Bow
ชม 17,006 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ